برچسب‌ها: بحران مالی سرمایه داری

درباره‌ی بحران مالی سرمایه‌داری / احمد سیف

کینز درکتاب نظریه‌ی عمومی اشتغال، بهره و پول نشان داد چه‌گونه اقتصاد سرمایه‌داری می‌تواند در حال رکود بماند و اشتغال کامل در آن به دست نیاید. آن‌چه در این کتاب به‌روشنی توضیح داده نشد این بود که حالت رکودی چه‌گونه و چرا آغاز می‌شود. بخش عمده‌ای از مباحثات بعدی میان اقتصاددانان پیرو کینز بر چگونگی… ادامهٔ مطلب ›