نقد اقتصاد سیاسی

برچسب: بحران مستغلات

بحران سرمایه‌داری / احمد سیف

دراواسط سال 2007 بازار وام‌های مسکن ساب‌پرایم درامریکا فروریخت و طولی نکشید که این فروریختگی نه فقط به صورت بحران دراقتصاد امریکا که بحران دراقتصاد جهان درآمد.[1] در ادامه‌، در مارس 2009 رکود در اقتصاد جهان شدت گرفت. به‌طورکلی برای این که بحران داشته باشیم پیش گزاره‌هایی لازم است: –          عاملی بیرون از نظام مالی… ادامهٔ مطلب ›

حباب مالی و بحران سرمایه‌داری / احمد سیف

درسرمایه داری مدرن پول و مبادلات پولی نقش بسیار برجسته‌ای دارند و به‌ویژه با تحولاتی که در 40 سال گذشته صورت گرفت نقش بسیار برجسته‌تری یافته‌اند. در دوران جوانی سرمایه داری و حتی در دوره‌ی امپریالیسم بخش مالی نه فقط خدمت‌گزار بخش صنعتی بود که از آن بسیار کوچک‌تر بود. دردوره‌ی جهانی‌سازی، این معادلات به… ادامهٔ مطلب ›