نقد اقتصاد سیاسی

برچسب: بدهی های امریکا

آن‌چه درباره‌‌ی اقتصاد امریکا به شما نمی‌گویند / احمد سیف

  قبل از هرچیز باید بگویم که منبع بخش عمده‌ای از داده‌های آماری که دراین نوشته مورد استفاده قرارگرفته است کتاب «سیاره‌ی پونزی» است که میچ فیرشتاین نوشته و در 2012 برای اولین بار چاپ شده است. منابع دیگر را به جای خویش به دست خواهم داد. برای این که بتوانیم وضعیت کنونی اقتصاد امریکا… ادامهٔ مطلب ›