نقد

برچسب: برتراند راسل

تکّه‌هایی از «تبار فاشیسم» / برتراند راسل / ترجمه‌ی کورش عموئی

 [توضیح مترجم: آشنایی با جُستارِ «تبارِ فاشیسم» (1935) اثر برتراند راسل را مدیون آثار بورخس هستم، که از جمله در یادداشت‌هایش از دورانِ جنگِ جهانیِ دوم آن را جدّی می‌گیرد و در چند نوبت به آن اشاره می‌کند. این همان دورانی‌ست که بورخس به‌طور خاص «کتابخانه‌ی بابل» (1941) را نوشت، و به‌طور خاص‌تر این خطوط را: «هزاران آدمِ آزمند، شش‌ضلعیِ آرام و دلپذیرِ زادگاه‌شان را ترک کردند و به انگیزه‌ی بیهوده‌ی یافتنِ توجیهِ حقّانیتِ وجودیِ خودشان، از راه‌پله‌ها به پایین و بالا شتافتند. این زائران که در راهروهای باریک با هم نزاع می‌کردند، ناسزاهای زشت بر زبان می‌آوردند، یکدیگر را در راه‌پله‌های مقدّس خفه می‌کردند و کتاب‌های فریبنده و گمراه‌کننده را در کانال‌های هواکش می‌انداختند، خودشان به دستِ مردانی از نواحیِ دوردست به کامِ مرگ می‌افتادند…».