نقد اقتصاد سیاسی

برچسب: تأثیر اندیشه‌های میرزا آقاخان کرمانی بر انقلاب مشروطه ایران

انقلاب مشروطه‌ی ایران و تأثیر اندیشه‌ی سیاسی میرزا آقاخان کرمانی / پژمان عبدالمحمدی / ترجمه‌ی عرفان آقایی

این مقاله تأثیر اندیشه‌ی سیاسی میرزا آقاخان کرمانی بر انقلاب مشروطه‌ی ایران را تحلیل می‌کند. کرمانی یکی از برجسته‌ترین روشن‌فکران قرن نوزدهم در ایران است. اندیشه‌ی وی در باب حاکمیت قانون، جدایی میان دین و سیاست، و آزادی بیان تاثیر ویژه‌ای بر مشروطه‌‌خواهی ایرانی برجای گذاشت.