نقد اقتصاد سیاسی

برچسب: تأمین منعطف

زمان سیاسی است / استفانی لوس / ترجمه مهیار نیازی

/ پیکار برای به دست گرفتن روزِ کاری هنوز هم یکی از مهم‌ترین مبارزات کارگری ماست / دیرزمانی است که در تحلیل مارکسیستی مبارزه برای روزِ کاری، نقش محوری داشته است. مارکس در فصل دهم از مجلد اول کتاب «سرمایه»، به ثبت و ضبط راه‌های گوناگونی می‌پردازد که سرمایه‌داران و دولت‌ها از میانه‌ی سده‌ی چهاردهم… ادامهٔ مطلب ›