نقد اقتصاد سیاسی

برچسب: جفری ساکس

مرگ در نتیجه‌ی بدهی / جفری ساکس / ترجمه احمد سیف

دکتر لوگر شوکنخت ـ اقتصاد‌دان ارشد وزارت دارایی آلمان نظر وزارتخانه‌ی متبوعش را در‌باره‌ی یونان مطرح کرده است.[1] این دیدگاه عمدتاً این است که کشورهای منطقه‌ی یورو باید درچارچوب امکانات مالی خویش زندگی کنند و خود را با سنگینی بدهی‌ای که دارند وفق بدهند و داروهای لازم برای رفرم را هرجا که لازم باشد بخورند…. ادامهٔ مطلب ›