نقد اقتصاد سیاسی

برچسب: جنبش اعتراضی ترکیه

زایش یک جنبش اجتماعی نوین؟ / طارق علی

شعله­های مقاومت و امید در ترکیه / گفت‌وگو با طارق علی / ترجمه‌ی فیروزه مهاجر/ زینب بیلجهان: شما از آنکارا یک پیام همبستگی برای تظاهرکنندگان ارسال کردید. اول بگویید چه مدت در آنکارا بودید و هدف از این دیدار چه بود؟[1] طارق علی: من به دعوت شهرداری کانکایا[2] برای یک سخن­رانی عمومی که از چند ماه… ادامهٔ مطلب ›