نقد اقتصاد سیاسی

برچسب: جنبش های افقی

زمینه‌های قیام ژوئن در برزیل / رائول زیبه‌چی / ترجمه پروانه قاسمیان

بسیج گسترده‌ی مردم در اعتراضات ماه ژوئن ۲۰۱۳ در ۳۵۳ شهر و روستای برزیل، هم برای نظام سیاسی کشور و هم برای تحلیل‌گران و بدنه‌ی جامعه باعث حیرت شد.*کسی انتظار چنین تظاهرات عظیمی با این تعداد شرکت‌کننده، در این تعداد شهر و با این مدت طولانی را نداشت. همان‌طور که معمولاً در این‌گونه مواقع اتفاق… ادامهٔ مطلب ›