نقد اقتصاد سیاسی

برچسب: جنگ علیه ترور

اقتصاد سیاسی «جنگ با تروریسم» / حامد سعیدی

سهمی که این مقاله در توضیح و تحلیلِ «جنگ علیه تروریسم« ادا می‌کند این است که قصد دارد پولاریزه‌شدن و تغییر و تحولاتی را که نظم جهانی پیش از جنگ به خود گرفته بود در چارچوب اقتصادِ سیاسیِ سرمایه‌داری بررسی و به تبع آن زمینه‌های عینی و اقتصادی وقوعِ «جنگ با تروریسم» را تبیین کند. از این‌رو، لازم است گفتمان مسلط «جنگ عادلانه و ضد تروریستی» را در ارتباط با نهاد‌های متعدد رسمی و غیررسمی محلی و بین‌المللی که این گفتمانِ رایج را تولید و آن را برحق و مشروع بر جامعه تحمیل می‌کنند در چارچوب یک نظم معین جهانی و در یک ساختار تاریخی مشخص توضیح داد. این پرسمان از منظر نظریه‌ی انتقادی (نئوگرامشی) در حوزه‌ی روابط بین‌المللی پژوهیده خواهد شد.

تبلیغ نادانی عمومی  / دیوید کرامول / ترجمه احمد سیف

/ «فصلی از کتاب: «چراما آدم‌های خوبیم؟ /   «اگر توده‌ی مردم از زنجیر آهنی آزاد باشند باید زنجیر نقره‌ای را بپذیرند. اگر توده‌ دوست نداشته باشد، رعایت نکند، و اطاعت نورزد نباید انتظار داشته باشد که درفریب‌اش نکوشند.» هارولد راسل(1)   زنجیره‌ی فریب دوست داریم فکر کنیم که آزادیم و از نیروهای بیرونی تأثیر… ادامهٔ مطلب ›