نقد اقتصاد سیاسی

برچسب: حق به شهر

حق به شهر، به‌مثابه دالّ فراگیر / پرویز صداقت

امروز، طلب حق به شهر مطالبه‌ای برای تأثیرگذاری در لحظه‌ی کنونی به‌مثابه تاریخ است. این حق تنها حق مطالبه‌گری برای زندگی روزمره‌ی شهری نیست، که بنای یک‌سر متفاوت جهانی دیگرگون را در دستور دارد. از این روست که هم یک نیاز امروز و هم یک پروژه‌ی اتوپیایی همیشگی است. حق به شهر در دو بُعد اهمیت دارد: از سویی مطالبه و ضرورت و نیازی است برای بازتولید اجتماعی و کالبدی در شهر و از سوی دیگر یک پروژه و یک مطالبه‌ی جمعی برای شهری جدید است که تبیین‌کننده‌ی حق برخورداری از چیزی است که وجود ندارد: حق به جهانی دیگرگون.

اهمیت مبارزه بر سر فضاهای شهری/ گفت‌وگوی جدلیه با دیوید هاروی / ترجمه پرویز صداقت

چرا مبارزات شهری در پروژه‌های دگرگونی اجتماعی اهمیت دارند؟ اهمیت بازیابی فضای عمومی در جنبش‌های اجتماعی چیست؟ و در این لحظه‌ی تیره‌ی ناهمگونی مفرط شهری و نابرابری‌های اجتماعی، چه‌گونه باید در مورد آن‌چه امکان‌پذیر است بازاندیشی کنیم؟ برای آموزه‌هایی در مورد این پرسش‌ها در 24 اکتبر 2013 با دیوید هاروی گفت‌وگو کردیم. هاروی استاد ممتاز… ادامهٔ مطلب ›

گفت‌وگو با دیوید هاروی

  /گفت‌وگوی السا بولت با دیوید هاروی ترجمه‌ی پرویز صداقت / دیوید هاروی در این گفت‌وگو با السا بولت[1] بحران اخیر سرمایه‌داری، یعنی بحران «پروژه‌ی طبقاتی» را که مؤلفه‌ی نولیبرالیسم است بررسی می‌کند. وی همچنین از دگرگونی‌های طبقه‌ی کارگر، وضعیت در اروپا و ایالات متحد، و نقشی که نقد روشنفکران ایفا می‌کند بحث و از ضرورتِ… ادامهٔ مطلب ›

لوفور و شهر شورشی / دیوید هاروی

بینش هانری لوفِور / دیوید هاروی / ترجمه‌ی پرویز صداقت در سال‌های میانی دهه‌ی 1970 در پاریس خود را در برابر پوستری یافتم که اکولوژیست‌ها[1] نصب کرده بودند، آنان جنبش رادیکال فعالی در سطح محله‌ها بودند که با به تصویر کشیدن دیدگاه بدیلی نسبت به شهرْ خود را وقف خلقِ شیوه‌ی زیستی در شهر کرده… ادامهٔ مطلب ›

مقاومت شهری / دیوید هاروی

/ گفت‌وگوی وینس امانیوئل با دیوید هاروی / پیش‌گفتار کتاب شهرهای شورشی را با شرح آن‌چه در دهه‌ی 1970 در پاریس تجربه کردید آغاز می‌کنید: «ساختمان‌های غول‌پیکر، بزرگراه‌ها، مسکن‌های عمومیِ بی‌روح و کالایی‌شدن انحصاریِ خیابان‌ها که تهدیدی برای بلعیدن پاریس قدیمی در خودش است… پاریس از دهه‌ی 1960 به بعد در کشاکش یک بحران وجودی… ادامهٔ مطلب ›

شهر شورشی / دیوید هاروی

 شهرِ دیگری امکان‌پذیر است / گفت‌وگوی لوکاس پالرو با دیوید هاروی / در کتاب شهرهای شورشی می‌گویید که «حزب وال‌استریت دارای یک اصل جهان‌شمول حکمرانی است: در برابر قدرت مطلق پول در اعمال حاکمیت مطلقه، هیچ چالش جدّی وجود ندارد.» به انتخابات نزدیک می‌شویم. چه تعاملی بین این حزبِ وال‌استریت و حزب‌های سنّتی دموکرات و… ادامهٔ مطلب ›