نقد اقتصاد سیاسی

برچسب: دونالد هوستون

پنج نقشه که نگاه‌تان را به جهان تغییر می‌دهد / دونالد هوستون / ترجمه‌ی علی بنی‌اسد

تغییر سبکِ نقشه‌نگاریِ جهان، با این‌که شکلِ کشورها را تغییر می‌دهد، از بزرگ‌نماییِ اندازه‌ی کشورهای توسعه‌یافته‌ی اروپا و آمریکای شمالی و کوچک‌نماییِ اندازه‌ی کشورهای کم‌ترتوسعه‌یافته‌ی آسیا، آفریقا، و آمریکای جنوبی می‌پرهیزد… اکنون بیش از هر زمانی نیاز داریم جهان را از زاویه‌های متفاوت ببینیم. هیچ زاویه‌ای از زاویه‌ی دیگر درست‌تر نیست؛ بلکه صرفاً متفاوت است.