نقد اقتصاد سیاسی

برچسب: دیالکتیک

تأملاتی درباب دیالکتیک لنین / پیوتر کوندراشوف / ترجمه‌ی روژان مظفری

ولادیمیر ایلیچ لنین سهم عظیمی در تکامل تقریباً تمامی عناصر مارکسیسم داشت. اما تکامل دیالکتیک ماتریالیستی در همه‌ی جهات توسط وی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این جهات از روش‌شناسی، منطق دیالکتیکی و دیالکتیک جهان مادی عینی گرفته تا دیالکتیک فرایند انقلابی و ساختن جامعه‌ی سوسیالیستی را دربر می‌گیرد.در این مقاله، تنها برخی از جنبه‌های دیالکتیک لنینیستیِ فرایندها و پدیده‌های اجتماعی را تحلیل خواهیم کرد.

دیالکتیک چیست؟ / بری گرویسمن / ترجمه‌ی فرزاد فرهمند

پاسخ به مقاله‌ی «دیالکتیک چیست» نوشته‌ی کارل پوپر
________________
هدف این مقاله، ارزیابی مفهوم و جایگاه رویکرد دیالکتیکی در فلسفه‌ی امروز و ارزیابی دیدگاه ما درباره‌ی دیالکتیک و شایستگی امروز آن به‌عنوان یک رویکرد معتبر فلسفی و علمی است.

هشت گام در روش دیالکتیک مارکس / برتل اولمن / ترجمه‌ی حامد سعیدی

آنچه در مورد دیالکتیک فهم می‌شود اغلب به ترتیب ارائه‌ی آن بستگی دارد. این مقاله با فلسفه‌ی روابط درونی آغاز می‌کند، که در آن همه‌چیز از حیث روابط و فرایندها درک و فهم می‌شود، و فرایند انتزاعِ هم‌بسته‌اش، که ما را قادر می‌سازد بر روی بخش‌هایی از این روابط و فرایندهایی که برای مطالعه‌ی مسائل مورد بحث مناسب‌اند تمرکز کنیم و آن را منفک سازیم. تمام گام‌های دیگری که مارکس در روش دیالکتیکی خود برمی‌دارد، مانند «قوانین دیالکتیکی»، «پژوهش»، «خودروشن‌سازی»، «بازنمایی» و «همانی نظریه و عمل»، فقط به همان خوبی‌ای که بر اساس این شالوده‌ها انجام می‌دهد، می‌تواند کار کند.

مارکسیسم و زندگی روزمره / کانیشکا گونِواردنا /  ترجمه آیدین ترکمه

/ درباره‌ی هانری لوفور، گی دوبور و برخی دیگر /   انسان باید روزمره باشد، یا اصلاً نباشد. هانری لوفور 1 مارکسیسم و زندگی روزمره.[1] در عصر یادزدوده‌ی پسامدرنیسم بعید به نظر می‌رسد که این دو مفهوم همبسته باشند، فقط اندکی از رابطه‌ی نزدیک و انقلابی‌شان در دهه‌های اول سده‌ی گذشته در حال افشاشدن است…. ادامهٔ مطلب ›

درآمدی بر تولید فضای هانری لوفور / آیدین ترکمه

فضا سياسی است زیرا چگونگیِ بازنمایی فضا پیامدهایی برای چگونگی استفاده از آن دارد: پیامدهایی در خصوص این‌که به چه منظورهايی، از سوی چه كسی، چه زمانی و چرا استفاده می‌شود. و اين، پيامدهايی برای كنترل و سلطه‌ی يك گروه بر گروهی ديگر از طريق محدودكردنِ تماس يا برهم‌كنش‌ها، از طريق تفكيك يا جداسازی دارد…. ادامهٔ مطلب ›