نقد

برچسب: رابطه‌ی رسانه‌های اجتماعی و جنببش‌های اجتماعی

جامعه و شبکه‌های اجتماعی / غلام خیابانی

حضور در فضای مجازی کافی نیست و هیچ ابزاری جای سازمان‌دهی را نگرفته و نخواهد گرفت. باید با دقت و هشیاری امکانات مجازی و حضوری را تلفیق کرد و به‌کار گرفت.