نقد اقتصاد سیاسی

برچسب: عراق

بازگشت جهادی‌ها / الیوت مورفی

/ نگاهی به آخرین کتاب پاتریک کوبرن / گروه جهادي بي‌رحم داعش، که نشان داده حتي از گروه القاعده‌ي ايمن الظواهري  که در پاکستان مستقر است بسيار خشن‌تر است، با به قتل رساندن امداگراني مانند ديويد هينز، آلن هنينگ و ديگران رسواي جهانيان شده است. پاتريک کوبرن که خود در بغداد ساکن است، در کتاب… ادامهٔ مطلب ›

ملت‌سازی نولیبرالی / هیثم بهورا

ملت‌سازی در شرایط شوک و بهت: بازسازی نولیبرالی عراق / ترجمه پرویز صداقت / شاید مهم‌ترین پی‌آمد اقتصادیِ درازمدت تجاوز نظامی ایالات متحده و اشغال عراق قراردادهای تحویل میدان‌های نفتی عراق به شرکت‌های چندملیّتی‌های خارجی بوده است. قراردادها امضا شده است، حقوق تولیدِ میدان‌های وسیع نفتی فروخته و جریان ثابت تبلیغاتی در مورد تولید نفت… ادامهٔ مطلب ›