نقد اقتصاد سیاسی

برچسب: عشق در عصر سرمایه‌داری

عشق در سرمایه‌داری و سوسیالیسم / تاتیانا کازارلی/ ترجمه‌ی علی راغب و حسن ایقانی

به‌مناسبت ولنتاین، روز عشاق:
در طول تاریخ، عشق در خدمت طبقه‌ی حاکم بوده است. عشق در سوسیالیسم چگونه خواهد بود؟