نقد اقتصاد سیاسی

برچسب: فرار مالیاتی

اقتصاد سیاسی تقلب‌های مالیاتی / احمد سیف

در این مقاله به‌اختصار از فعالیت‌های ثروتمندان و شرکت‌های فراملیتی برای تقلب مالیاتی سخن خواهیم گفت. پی‌آمد این‌گونه فعالیت‌ها انهدام پایه‌ی مالیاتی دولت‌هاست و به‌نوبه‌ی خود باعث می‌شود تا اجرای بسیاری از سیاست‌های مالی که برای اداره‌ی اقتصاد و کاهش نابرابری روزافزون ضروری است اگر نه غیرممکن حداقل بسیار دشوار شود. ما دراین مقاله ازجریان‌های غیرقانونی مالی و هم‌چنین از اجتناب از پرداخت مالیات و فرار مالیاتی و جریان‌های غیرقانونی مالی سخن خواهیم گفت. به نظر می‌رسد که مسابقه‌ای برای رسیدن به حداقل در مالیات وجود دارد ولی بحث ما دراین مقاله این است که چنین رقابتی به زیان همگان است حتی کسانی که در کوتاه‌مدت از این استراتژی مخرب بهره‌مند می‌شوند.

سازوکارهای کلاهبرداری مالیاتی / احمد سیف

/ سرمایه‌داری کازینویی 7 /     در یادداشت‌های قبلی به گوشه‌هایی از سرمایه‌داری کازینویی اشاره کردم ولی هنوز چه بسیار داستان‌هاست که باید از این «معجون» مدرن گفته شود. در این یادداشت می‌خواهم به بررسی تکنیک‌هایی که برای فرار مالیاتی به‌کار گرفته می‌شود بپردازم. در جای دیگری هم اشاره کرده‌ام که من به شیوه‌های غیرقانونی… ادامهٔ مطلب ›