نقد اقتصاد سیاسی

برچسب: فیلم پل چوبی

در جست‌وجوی نگاه خیره‌ی غربی / آرش اسدی

/ ایدئولوژی اصلاح‌طلبان از دریچه‌ی دوربین سینما / در این مقاله، تلاش می‌شود تصویری بازنمایی شود که از جنبش سبز در ذهنیت اصلاح‌طلبان دولتی نقش بسته است. برای این امر، «سینمای نزدیک به اصلاح‌طلبان» بررسی می‌شود. هدف از این بررسی کشف نگاهِ ایدئولوژی اصلاح‌طلبی، به مقولاتی چون قدرت و مقاومت است. واکاوی جریان سینمایی منسوب… ادامهٔ مطلب ›