نقد اقتصاد سیاسی

برچسب: لاله عرب

خیزش علیه همه‌ی تبعیض‌ها / لاله عرب

چیزی که مرگ مهسا را تبدیل به اراده‌ی جمعی برای دفاع از حق حیات علیه ماشین‌ تولید مرگ آنی یا تدریجی می‌کند، تجمیع تناقضات و تعارضات برآمده از ساحت‌های مختلف است. علاوه بر بحران اقتصادی، نظام با بحران عمیق سیاسی نیز روبروست. در واقع، آنچه مشروعیت حاکمیت را تضمین می‌کند این است که اراده‌ی حاکم، اراده‌ی خلق خود باشد.

اسپینوزا: سیاست در جهانی عاری از تعالی / وارن مونتاگ / ترجمه‌ی لاله عرب

آلتوسر، بالیبار و ماشره به‌واسطه‌ی اسپینوزا چیزهایی را در مارکس می‌توانستند دریابند که بدون او قابل‌فهم نبود، در واقع اسپینوزا به آنها امکان می‌داد تا برای پرسش‌هایی که اصلاً مطرح نشده بود پاسخ بیایند و همچنین شروع به طرح این پرسش‌های غایب کنند.