نقد اقتصاد سیاسی

برچسب: مارکسیسم ارتدوکس

سرمایه‌داری و مسئله‌ی گذار از آن و پاسخی به نقدها / سعید رهنما

در پاسخ به نوشته‌ی «آیا دوران سرمایه‌داری سرآمده»[1]، دو نقد مفصل منتشر شده و چندین یادداشت نیز برخی به درخواست خودم، از دوستان دریافت کردم. آن مقاله از دو قسمت تشکیل شده بود، در قسمت اول به سرمایه‌داری، مسایل و مصایب آن و امپریالیسم پرداخته بودم، و در قسمت دوم به مسئله‌ی گذار از سرمایه‌داری… ادامهٔ مطلب ›

آیا دوران سرمایه‌داری سر آمده؟ / سعید رهنما

هر بار که بحران سرمایه‌داری در اوج بوده، پیروان سوسیالیسم، از زمان خود مارکس و انگلس «سقوط اجتناب‌ناپذیر» آن را نوید داده‌اند و هر زمان هم که دوران رونق بوده طرفداران سرمایه‌داری و حتی سوسیال‌دموکرات‌های میانه‌رو به هیجان آمده و ازلی بودن سرمایه داری را تبلیغ کرده‌اند. طرفداران سنتی سوسیالیسم باید به‌دور از تعصبات ایدئولوژیک… ادامهٔ مطلب ›