نقد اقتصاد سیاسی

برچسب: مارگارت پرسکاد

انقلاب طولانی هائیتی / پی‌یر لبوسییر، مارگارت پرسکاد و کامیلا واله / ترجمه‌ی علی اورنگ

بحثی درباره‌ی رخدادهای اخیر هائیتی و ریشه‌های تاریخی آن