نقد اقتصاد سیاسی

برچسب: مالیات از شرکتها

مانیفست ما برای اتحادیه‌­ی اروپا / توماس پیکتی و دیگران / ترجمه سینا چگینی

  اتحادیه‌‌ی اروپا بحرانی وجودی را تجربه می‌­کند، کمااین­‌که انتخابات اروپایی به‌­زودی بی‌‌رحمانه یادآورمان خواهد کرد. این بحران عمدتاً کشوهای حوزه‌­ی یورو را دربرمی­‌گیرد که در منجلاب جوی از بی­‌اعتمادی و بحران بدهی فرورفته‌‌اند که اصلاً رو به پایان نیست: بیکاری تداوم دارد خطر تورم منفی در میان هست. هیچ‌‌چیز به اندازه‌­ی این تصور نمی‌­تواند… ادامهٔ مطلب ›