نقد اقتصاد سیاسی

برچسب: محمد جوانمرد

رسانه‌های اجتماعی، شکل‌گیری «ما» و بحران بازنمایی حاشیه / محمد جوانمرد

حالا دیگر این یک باور جمعی است که از شهریور ۱۴۰۱ به این سو و با خیزشی که کشته‌شدنِ ژینا (و رمزشدن نام‌اش)‌ به دنبال داشت، یک «ما»ی جدید در حال‌ شکل‌گیری است؛ «جمعیت»ی که نفی نابرابری مرکز و حاشیه، اگرچه به‌طور لحظه‌ای و موقت و در حد رانه‌ا‌ی اتوپیایی، یکی از سویه‌های برجسته‌ی آن بوده است. هرچند گمراه‌کننده‌ است اگر رسانه‌های اجتماعی‌ای مثل توییتر، اینستاگرام و… را در جایگاه عامل تعیین‌کننده‌ در شکل‌دهی به این جمعیت و ظهور آن بنشانیم، اما آن‌ها را در عین حال می‌توان به‌مثابه‌ی میانجیِ اصلی شکل‌گیری چنین جمعیتی فهمید.