نقد اقتصاد سیاسی

برچسب: محمد فیروزی

اقتصاد شر / اشا کریشناسوامی / ترجمه‌ی محمد فیروزی

زمان صحبت درباره‌­ی ابتذال شر فرارسیده است. نازی‌­ها کار خود را با نسل‌کشی آغاز نکردند. قوانین دادگاه نورنبرگ هم که آغاز کار آن‌ها نبود. با این‌که نظام آموزشی و رسانه‌­های ما بر دهشتناک‌ترین، تأثرانگیزترین و آشکارترین سویه‌های فاشیسم تمرکز می­‌کنند، اما فاشیسم به شیوه‌­ای بسیار نامحسوس‌­تر آغاز شد. در وهله‌ی اول، فاشیسم چیزی کلیشه‌ای و برای بسیاری از ما به‌طرز غریبی ‌آشنا است.