نقد اقتصاد سیاسی

برچسب: مذاکرات صلح فلسطین

فلسطین: ناهمسازی‌ها، نومیدی‌ها و امید‌ها / سعید رهنما

   /زندگی تحتِ اِشغال / اورشلیم عجیب‌ترین و دیوانه‌ترین شهر عالم است. در بازارهای تودرتوی شهر قدیمی، یهودیان ارتدکس با گیس‌های بلند و کلاه بر سر از کنار مردان مسلمان ریشو و زنان محجبه با شتاب می‌گذرند، و مسیحیانی را می‌بینی که صلیب بر دوش رنج مسیح را تجربه می‌کنند. اما اورشلیم بزرگ، که مرزهای… ادامهٔ مطلب ›