نقد اقتصاد سیاسی

برچسب: مهاجرت

جابه‌جایی در مکان، حرکت در زمان / علیرضا بهتویی

درس‌های یک قرن:
مهاجرت ایرانیان در صد سال گذشته

قدرت یک عکس: آیلان کردی و کودکان قربانی / آوات رضانیا

در دورانی که تصویر بر همه چیز غلبه پیدا کرده است و ما در جامعه‌ای حاد نمایشی زندگی می‌کنیم، جایی که نشانه‌های تصویری جایگاه واقعیت واقعی را گرفته‌اند، تصویر کودک کرد سوری آیلان، تلنگری به همه ما است. تلنگری که از بازنمودهای عادی و روزمره تصاویر فرا‌تر می‌رود. این تصویر، خاطره‌های سرکوب شده ما را… ادامهٔ مطلب ›

ترورهای پاریس در بستر جهانی / کوین اندرسن / ترجمه مهرداد امامی

دویست سال پیش، هگل، فیلسوف آلمانی درباره­‌ی رفتارهای ضدّانسانی در جریان وحشت بزرگ پس از انقلاب 1789 فرانسه چنین نوشت: شکلی از «مرگ که حاصلی ندارد، چیزی فراچنگ خود نمی­‌آورد؛ بنابراین، خون­‌سردترین و بی­‌معناترین مرگ است، اهمیتی بیش از دونیم‌­کردن کلم یا نوشیدن جرعه‌­ای آب ندارد.» وحشت بزرگ، که به شکل غیرشخصی هزاران نفر را… ادامهٔ مطلب ›