نقد اقتصاد سیاسی

برچسب: موریتزیو لاتزاراتو

نولیبرالیسم و حق تنبل بودن / تیم کریستینس / ترجمه‌ی آرمین عیدی

انفعال در مقام مقاومت نزد لاتزاراتو و آگامبن
_____________
نولیبرالیسم ستیز رقابتی بی‌پایانی را در اقتصاد ایجاد کرده است. در این زمینه، فعالان بر ارزیابی مجدد تنبلی و انفعال به‌مثابه مقاومت تأکید کرده‌اند. این ایده را موریتزیو لاتزاراتو و جورجو آگامبن مطرح کرده‌اند، اما به شیوه‌های مختلف.