نقد اقتصاد سیاسی

برچسب: نجمی علوی

آنان هم بر این جنبش حقی دارند / پوری احمدی

به‌مناسبت هشت مارس، روز جهانی زن:
_________
نجمی علوی به نسل دوم زنان کنشگر پس از جنبش مشروطیت تعلق داشت. یادآوری دوباره‌‌ی او تأکید بر یک قرن مبارزه برای رهایی زن ایرانی از استبداد و تحجر است. آنان هم بر این جنبش حقی دارند