نقد اقتصاد سیاسی

برچسب: نخبه گرایی

کمیسرهای بازار آزاد / آرش اسدی

/ خوانش انتقادی «اقتدارگرایی ایرانی در عهد قاجار» نوشته‌ی دکتر محمود سریع‌القلم/ کتاب «اقتدارگرایی ایرانی در عهد قاجار» نوشته‌ی محمود سریع‌القلم، از استادان دانشگاه شهید بهشتی و چهره‌های نام‌آشنای امروز بیش از آن که خوانشی از ریشه‌های اقتدارگرایی در دوران موردبحث باشد، مانیفست یک جریان خاص سیاسی است که از طریق نگرشی ایدئولوژیک به اقتصاد… ادامهٔ مطلب ›