نقد اقتصاد سیاسی

برچسب: نوآوری مالی

بحران سرمایه‌داری / احمد سیف

دراواسط سال 2007 بازار وام‌های مسکن ساب‌پرایم درامریکا فروریخت و طولی نکشید که این فروریختگی نه فقط به صورت بحران دراقتصاد امریکا که بحران دراقتصاد جهان درآمد.[1] در ادامه‌، در مارس 2009 رکود در اقتصاد جهان شدت گرفت. به‌طورکلی برای این که بحران داشته باشیم پیش گزاره‌هایی لازم است: –          عاملی بیرون از نظام مالی… ادامهٔ مطلب ›