نقد اقتصاد سیاسی

برچسب: نورمن پولاک

شورش در آتن: فروپاشی قریب‌الوقوع اتحادیه‌ی اروپا / نورمن پولاک

  انسان‌ها رخدادها را می‌آفرینند. مردم یونان می‌خواهند تاریخ‌شان را شکل بخشند. آن‌ها هنوز این کار را نکرده‌اند و حتی چپ هم هنوز به آن‌ها نپیوسته است. ولی آمیزه‌ای از نیروهای متعدد در چشم‌انداز نمایان است. یا سیریزا رادیکال‌تر می‌شود با عقب می‌ماند. سرمایه‌داری با خشونت درونی‌اش برابرنهاد خود را ایجاد کرده است. برچسب‌های ایدئولوژیک… ادامهٔ مطلب ›