نقد اقتصاد سیاسی

برچسب: نیک دیردن

یونان و نولیبرال‌های خشک‌اندیش / نیک دیردن

هیچ کس نمی‌تواند الکسیس سیپراس را به خاطر انهدام منطقه یورو سرزش کند. برخلاف تصویرپردازی رسانه‌ها که می‌کوشند سیپراس را چپ‌گرای مبارز نشان بدهند او اندکی بیش از حد محتاط است، و در کوشش برای حمایت از مردم یونان دربرابر مستمندسازی بیشتر امتیاز در پی امتیاز داده است. متأسفانه او با فتاتیک‌ها مذاکره می‌کند. رهبران… ادامهٔ مطلب ›