نقد اقتصاد سیاسی

برچسب: وارن مونتاگ

اسپینوزا: سیاست در جهانی عاری از تعالی / وارن مونتاگ / ترجمه‌ی لاله عرب

آلتوسر، بالیبار و ماشره به‌واسطه‌ی اسپینوزا چیزهایی را در مارکس می‌توانستند دریابند که بدون او قابل‌فهم نبود، در واقع اسپینوزا به آنها امکان می‌داد تا برای پرسش‌هایی که اصلاً مطرح نشده بود پاسخ بیایند و همچنین شروع به طرح این پرسش‌های غایب کنند.