نقد اقتصاد سیاسی

برچسب: واکنش اتحادیه های کارگری امریکا در برابر شیوع ویروس کرونا

مبارزه‌ی طبقاتی یا سازش طبقاتی؟ / ترجمه‌ی احمد سیف

به‌مناسبت اول ماه مه (روز جهانی کارگر)
واکنش شماری از رهبران اتحادیه‌های کارگری امریکا به پیشنهاد وحدت با کارفرمایان در مبارزه با کرونا:
درمقابل ویروس کرونا، تنها راه حفظ زندگی و معاش کارگران از کانال مبارزه‌ی طبقاتی می‌گذرد، نه سازش طبقاتی