نقد اقتصاد سیاسی

برچسب: ولفگانگ زایشتر

رشد جنبش اتحادیه‌ای در آلمان / کئورگ فولبرس، هانس دیتر گیمبل، یوتا اشمیت  و ولفگانگ زایشتر  / ترجمه کاووس بهزادی

بخش یکم از آغاز تا 1873 / کئورگ فولبرس انقلاب صنعتی که در نیمه‌ی دوم دهه‌ی 30 قرن نوزدهم شکل گرفت، زمینه‌های جنبش اتحادیه‌ای را در آلمان فراهم ساخت. مشخصه‌ی اصلی انقلاب صنعتی سرازیری سرمایه‌ی انباشت شده در بنگاه‌های تجاری به بخش‌های صنعتی نوپا بود.1 حوزه‌های اصلی سرمایه‌گذاری صنایع مونتاژ، ماشین‌سازی و نساجی بودند. در… ادامهٔ مطلب ›