نقد اقتصاد سیاسی

برچسب: پاملا دانکن

چه‌گونه خرید خانه برای بسیاری غیرممکن شد؟ / لیدیا مک‌مولان و دیگران / ترجمه‌ی خسرو آقایی

بریتانیا بحران مسکن دارد: در دهه‌های اخیر هزینه‌ی خرید خانه با سرعتی بیش از افزایش دستمزدها رشد داشته است و این باعث شده که بسیاری از کارگران از بازار مسکن خارج شوند.

در مطلب حاضر به‌اختصار نشان خواهیم داد که چگونه وضعیت مسکن در بریتانیا به اینجا رسیده است.