نقد اقتصاد سیاسی

برچسب: پاول کرگ رابرتز

درس‌های بحران یونان برای روسیه / پاول کرگ رابرتز

«بدهی یونان تنها با بخشودگی بخشی از آن که بسیار بیش از آن چیزی است که اروپا حاضر به بررسی آن است می‌تواند پایدار باشد» صندوق بین‌المللی پول درس بحران یونان برای روسیه و برای چین و ایران این است که ازبرقرار کردن مناسبات مالی باغرب اجتناب کنند. غرب به‌سادگی قابل‌اعتماد نیست. واشنگتن به برقراری… ادامهٔ مطلب ›