نقد اقتصاد سیاسی

برچسب: پول شویی

تقسیم کار و سازوکارهای سرمایه‌داری کازینویی / احمد سیف

  / سرمایه‌داری کازینویی: 2 / در بخش اول مختصری درباره‌ی این کازینوی عظیمی که در جهان ایجاد شده است سخن گفتیم. در این یادداشت ابتدا به‌اجمال درباره‌ی تقسیم کاری که صورت گرفته می‌نویسم و نکات دیگری را درباره‌ی سرمایه‌داری کازینویی بازگو خواهم کرد. به‌طور کلی در جهان 60 بهشت مالیاتی وجود دارد که می‌توان… ادامهٔ مطلب ›

سرمایه‌داری کازینویی / احمد سیف

/ به مناسبت رسوایی مالی اسناد پاناما / در هفته‌های اخیر با افشای دست‌چین شده‌ی «اسناد پاناما» توجه به وجهی از سرمایه‌داری کنونی جلب شد که اگرچه مهم است ولی برای کسانی که از دورو نزدیک دستی در آتش دارند نکته‌ی تازه و بدیعی نیست.[1] از سوی دیگر اگرچه اسناد زیادی قرار است « افشا»… ادامهٔ مطلب ›