نقد اقتصاد سیاسی

برچسب: چهار نوشته از مارکس درباره‌ی لهستان

درباره‌ی استقلال لهستان / کارل مارکس / ترجمه‌ی علی رها

حزب کارگران اروپا به رهایی لهستان شدیداً توجه دارد، و برنامه‌ی  اصلی «سازمان بین‌المللی کارگران»، وحدت لهستان را به مثابه‌ی یکی از اهداف طبقه‌ی کارگر اعلام می‌کند. دلایل این توجه حزب کارگران به سرنوشت لهستان چیست؟