نقد اقتصاد سیاسی

برچسب: کار غیرمولد

کار مولد و غیرمولد: تلاشی برای تبیین و طبقه‌بندی آن / احمد توناک و سنگور سوران / ترجمه حسن آزاد

علاقه‌مندی مجدد به مبانی نقد مارکسی بر اقتصاد سیاسی که از اوایل دهه‌ی 1970 شروع شده، به بررسی دقیق‌تر تمایز بین کار مولد و غیرمولد نزد مارکس منجر شده است. اما این امر، بحث‌های جدی‌تری را در مورد تعریف و اصولاً سودمندی کاربرد معیار مارکسیستی برای تمایز بین کار مولد و غیرمولد نیز برمی‌انگیزد. بحث… ادامهٔ مطلب ›

نقدی بر نظریه‌ی طبقه‌ی متوسط / کریم منیری

  در این نوشته سعی شده است چند موضوع از جمله کار یدی، کار فکری ـ کار، نیروی کار ـ کار مولد و غیرمولد ـ طبقه‌ی متوسط ارزیابی شود. کار یدی، کار فکری عموماً کسانی که بر روی کار یدی و فکری تکیه می‌کنند و فقط کار یدی را ارزش‌زا می‌دانند و به کارگران از… ادامهٔ مطلب ›