نقد اقتصاد سیاسی

برچسب: کار یدی

نقدی بر نظریه‌ی طبقه‌ی متوسط / کریم منیری

  در این نوشته سعی شده است چند موضوع از جمله کار یدی، کار فکری ـ کار، نیروی کار ـ کار مولد و غیرمولد ـ طبقه‌ی متوسط ارزیابی شود. کار یدی، کار فکری عموماً کسانی که بر روی کار یدی و فکری تکیه می‌کنند و فقط کار یدی را ارزش‌زا می‌دانند و به کارگران از… ادامهٔ مطلب ›