نقد اقتصاد سیاسی

برچسب: کالایی سازی طبیعت

کالایی‌سازی طبیعت در دولت یازدهم / محمد مالجو

مقاله‌ی حاضر در حقیقت سومین مقاله از سلسله‌‌مقاله‌­هایی هشت‌قسمتی است برای پاسخ به این پرسش‌ها که سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم چگونه به منافع صاحبان نیروی کار یورش خواهد برد و نیروهای .کارگری در کوتاه‌مدت باید در کدام زمینه‌ها ایستادگی و در کدام زمینه‌ها همراهی کنند در اولین مقاله ذیل عنوان «انباشت به مدد سلب مالکیت در… ادامهٔ مطلب ›