نقد اقتصاد سیاسی

برچسب: کالیا کارپاتسکی

ناآرامی‌های قزاقستان از منظری دیگر / کالیا کارپاتسکی

برخی ناآرامی‌های قزاقستان را به گردن مداخله‌ی خارجی می‌اندازد و آن را همچون یک «انقلاب رنگی» توصیف می‌کنند. اما تحلیل منطقی نشان می‌دهد که دولت این کشور قربانی توطئه‌ای نبوده که ایالات متحده و دیگر کشورهای غربی طراحی کرده باشند. در عین حال، روشن است که اعتراضات اخیر را حداقل در آغاز، طبقه‌ی کارگر قزاقستان رهبری کردند که به دلیل افزایش هزینه‌های زندگی تحت فشار قرار داشتند. با این همه، اگر ناآرامی‌های قزاقستان، نه انقلاب رنگی و نه یک قیام پرولتری، بلکه نشانه‌ی مبارزه میان نخبگان حاکم و تصفیه‌حساب دولت و رده‌های بالای دستگاه‌های امنیتی داخلی باشد، چه؟