نقد اقتصاد سیاسی

برچسب: کنفدرالیسم دموکراتیک

انقلاب کمونالیستی / اولیویه بوزاسنو / ترجمه‌ی هومن کاسبی

این مردان و زنان مبارز، با تجربه‌ای منحصربه‌فرد از حیات جمعی که «کنفدرالیسم دموکراتیک» نامیده می‌شود، پافشاری و ایستادگی می‌کنند. پروژه‌ای سیاسی که آمال آن عبارتست از رهایی اجتماعی، دموکراتیک، بوم‌شناختی و فمینیستی. زندگی کردن، و نه صرفاً زنده ماندن در برزخ جامعه‌ی مدرن، بر اساس قواعدی متمایز از قواعد نظم مسلط؛ چنین است قمار استراتژیکی که این جریان مطرح می‌کند، جریانی که ایده‌هایش در حین اجرا به‌تدریج درون مردم کرد و فراسوی آن‌ هژمونیک گشته‌اند.