نقد اقتصاد سیاسی

برچسب: گابریل بوریچ

شیلی پس از پیروزی چپ / مایکل چسام

نگاه مقدماتی به پیروزی چپ در انتخابات شیلی:
چپ با یک سلسله ناسازه‌های استراتژیک مواجه است. یک نامزد موفق باید پس از سال‌ها تحول و تفرقه، ثبات ارائه دهد، اما تنش آشکاری بین ثبات و سیاست تغییر رادیکال وجود دارد… رهبران جوان چپ شیلی باید به دنبال چگونگی جایگزینی دولت مستقر بدون تبدیل شدن به بخشی از آن باشند. تجربه‌ی سیریزا در یونان نشان داده است که پیروزی در انتخابات تنها نخستین آزمون خواهد بود.