نقد اقتصاد سیاسی

برچسب: گزارشی از کمپ زلزله‌زدگان بعد از زمین‌لزه خوی

مگر بلرزد زمین که دیده شوی / امین زرگرنژاد

فراموش‌شدگانِ حاشیه‌نشین: روایتی از کمپ جمشیدآباد خوی
________________
زلزله و حوادثی از این دست، با تمام مصائب و فجایعی که به بار می‌آورد، محذوفان، به‌حاشیه‌رانده‌شدگان و فراموش‌شدگان را برای دقایقی به متن می‌آورد و رؤیت‌پذیر می‌کند. این جستار به‌مناسبت روایت تجربه‌ی احداث این کمپ، می‌کوشد تا از خلل مواجهه با امدادرسانیِ پس از زلزله، تصویری از ساختار اجتماعی محله‌ی جمشیدآباد و ریشه‌های شکل‌گیری آن به‌عنوان نخستین و بزرگ‌ترین سکونت‌گاه غیررسمی شهر خوی ارائه کند.