نقد اقتصاد سیاسی

کارل مارکس

marx2

مقاله‌های زیر به مناسبت دویستمین سالگرد تولد کارل مارکس در نقد اقتصاد سیاسی منتشر شده است:

کارل مارکس و میراث ماندگار او / سعید رهنما

نقد بی‌کران مارکس / جان بلامی فاستر / ترجمه‌ی پرویز صداقت

خوانش و روش‌شناسی کارل مارکس / علی رها

اقتصاد مارکس / مایکل رابرتز / ترجمه‌ی احمد سیف

مارکس و سه قانون حرکت در نظام سرمایه‌داری / مایکل رابرتز / ترجمه‌ی احمد سیف

مارکس و نظریه‌ی بحران / مایکل رابرتز / ترجمه‌ی احمد سیف

دیگر مقالات نقد اقتصاد سیاسی در تبیین و تشریح نظرات کارل مارکس را در پیوند زیر بخوانید

کارل مارکس