نقد اقتصاد سیاسی

سراب وحدت برسر ناخواسته‌ها / احمد سیف

نسخه‌ی پی‌دی‌اف: Ahmad Seyf – June 2022


طرح از کامبیز درم‌بخش

به حد انفجار رسیدن ناهنجاری‌های گوناگون در داخل ایران و رنج سال‌ها زیستن در پراكندگی برای ما ایرانی‌های دربه‌در از خانه و كاشانه شرایطی فراهم آورده است كه شیفته‌ی وحدت‌ایم. و البته كه این به خودی خود اشكالی ندارد و بسیار هم خوب است. و اما پیش از وحدت باید مبانی وحدت را شناخت و پس آن گاه برای رسیدن به وحدت كوشید.

با همه‌ی این سختی‌ها و مرارت‌ها و دربه‌دری‌ها دونوع « وحدت» است كه نمی‌تواند حلال مشكلات ما باشد و نیست و بهتر است وقت و عمرمان را برای رسیدن به آن به هدر ندهیم.

یكی همان وحدتی كه در انقلاب 57 از آن سخن می‌گفتند. این وحدت در بهترین حالت، یعنی بدترین نوع دیكتاتوری و قلدرمآبی. مبنای وحدت در این جا نه منافع و دورنمای مشترك بل‌كه توزیع قدرت در جامعه است. یعنی آن كه «قدرت» دارد دیگران را به « وحدت» با خویش فرا می‌خواند و ازبطن آن، همان می‌تراود كه در اوست. یعنی یكه‌سالاری در عرصه‌ی اندیشه. نمونه‌ی دست به نقد می‌خواهید به تجربه خود ما درایران بنگرید.

دوم اما، وحدت برسر آن چه كه نمی‌خواهیم، یعنی وحدت بر سر گذشته و حال به قیمت نادیده گرفتن آینده. در این‌جا هم، همان نمونه‌ی قبلی گویاست. گفتم وحدت برسر نخواستن‌ها، وحدت بر سرگذشته‌ی ما است و اما آحاد یک جامعه‌ی گرفتار، باید برای بهتر ساختن آینده وحدت كنند. و این‌جاست كه پراكندگی سربر می‌زند. گفتن دارد اما كه این وحدت اگر چه بر سر آینده است ولی باید ضرورتا و به‌ناچار از گذشته‌مان آغاز شود، از حال بگذرد و به آینده برسد. ضرورت آغاز كردن از گذشته، منبعث از ماهیت وحدت بر سر خواستن‌ها است. با این حساب، نمونه‌وار می‌گویم چگونه می‌توان با نگرشی كه انقلاب ایران را نتیجه‌ی توطئه‌ای می‌داند بر علیه سلطنت، به توافق رسید و بر سر چی؟ از سوی دیگر، با دیدگاهی كه به جای نگریستن به خویش در آینه، همه‌ی داستان را به فریبكاری شخصی محدود می‌كند – بدون این كه به این سئوال ساده جواب دهد كه چه شد و چه پیش آمد كه 33میلیون آدم فریب چنین كسی را خورده است؟ – چه توافقی می‌توان داشت ؟ همین نمونه‌ی ایران، نمونه‌ی خوبی است. فعلاً كاری ندارم كه هستند كسانی كه امروزه طوری سخن می‌گویند كه انگار از همان آغاز همه چیز را می‌دانستند ولی واقعیت تلخ تاریخی‌مان این است كه در مقطعی، بخش قابل‌ملاحظه‌ای از نیروهای اجتماعی و مردم ایران برسر آن‌چه كه نمی‌خواستند به «وحدت» رسیدند. هم چپ ایران خودکامگی شاه را برنمی‌تابید و هم جناح مذهبی انقلاب. هم ملیون خودکامگی شاه را نمی‌خواستند و هم مجاهدین و خیلی‌های دیگر. «وحدتی» برسر این نخواستن‌ها شكل گرفت و درمیان حیرت همگان خودکامگی قدرقدرت شاه فروریخت. از داستان‌های جذابی كه از مردم‌دوستی شاه گفته می‌شود می‌گذرم. راویان چنین داستان‌هایی كمی زیادی به بی‌حافظه‌گی ملی ما دل بسته‌اند. شاه سابق تا آخرین دقیقه‌ای كه می‌توانست بدون كوچك‌ترین توجهی به خواسته‌های مردم با قلدری تمام بر آن مملكت حكومت كرد و تنها زمانی «صدای انقلاب» را شنید كه دیگر دیر شده بود. از خودکامگی حكومت به‌جز خرابه چیزی باقی نمانده بود. بررسی رابطه بین شیوه‌ی حکومت شاه و شیوه‌ای که مردم برای تغییر آن در پیش گرفتند، از پیش‌فرض‌های لازم برای اجتناب از همان ندانم‌کاری‌ها است.

همین پیش‌فرض کار وحدت با پهلوی‌طلبان را غیرممکن می‌کند چون این حضرات، حاضرند همه را در این قضیه مقصر بدانند به‌غیر از حکومت خودکامه‌ای که محمدرضاشاه با منطق‌گریزی خاص خویش بر تارک آن بود. برخلاف تهمتی که شماری از پهلوی‌طلبان رسمی و خجالتی می‌زنند صحبت بر سر «خون» طلبیدن نیست. ولی اگر می‌خواهیم دوباره گرفتار همان مصیبت‌ها نشویم، حقایق مربوط باید به گسترده‌ترین حالت روشن شود. چنین چیزی بدون انتقاد بی‌رحمانه و بی‌گذشت از هر آن‌چه که بود و تا مغز استخوان فاسد و عهد دقیانوسی بود، غیر ممکن است.

این نوع وحدت- یعنی وحدت بر سر نخواستن‌ها- به یك معنا تازه اول بدبختی ما بود. یعنی کسانی شاه را نمی‌خواستند چون دوست داشتند خودشان «شاه» شوند، اما چپ‌ها و ملیون و دیگران اگرچه در نخواستن شاه با رهبران مذهبی هم‌داستان بودند ولی چیز دیگری می‌خواستند. بخش عمده‌ای از بدبختی این بود كه به‌واقع نمی‌دانستند چه می‌خواهند؟ در ذهن خویش به‌نادرستی به این نتیجه رسیده بودند كه «هر چه بشود، وضع از این بدتر نمی‌شود»، یعنی با اختلافی نزدیک به 45 سال، وضعیتی كه شماری از مخالفان امروز اكنون به همان رسیده‌اند. کاری که اکنون می‌کنند این که به جای سلطنت، در این مباحثات، حاکمیت کنونی را گذاشته‌اند و به همان صورت اندر ناخواستنی بودن این وضع – که در آن تردیدی نیست- داد سخن می‌دهند. آقای رضا پهلوی «جمهوری اسلامی» را نمی‌خواهد چون خودش می‌خواهد شاه باشد. اما دلایل دیگران متفاوت است. عبرت آموز این که هرکس هم که بگوید آزموده را دوباره آزمودن نادرست است، به این متهم می‌شود که حامی و هوادار وضع موجود است. دقیقاً به همان صورتی که 45 سال پیش هم اگر کسی می‌گفت ‌ای مردم! آیا می‌دانید چه می‌خواهید؟ همین اتهام را بر او می‌بستند. از شعارهایی كه برای دموكراسی داده می‌شد در می‌گذرم. بیان اهداف همیشه بیان هدف است. یك جریان سیاسی و حتی می‌گویم اجتماعی باید برای رسیدن به آن اهداف برنامه داشته باشد كه كسی نداشت و اکنون هم ندارد. اما بخش مهم‌تر این بود كه به وحدت بر سر نخواستن‌ها دل بسته بودند. همان سرانجامی که اکنون نیز می‌خواهند چنین کنند.

در این تجربه‌ی اول، در واقعیت زندگی وحدت بر سر نخواستن‌ها بخش عمده‌ای از نیروهای ترقی‌خواه ما را به تباهی كشاند. لازم نیست ذكر مصیبت كنم، ولی بازار «اختراعات» رونق گرفت. در ذهن شماری از نیروهای سیاسی ما روحانیت به حكومت رسیده دوشاخه و چندشاخه شد. دستگاه‌های محیرالعقول اندازه‌گیری به كار افتاد و این حاكمیت چندشاخه شده، «ضدامپریالیست» هم شد. حتی امروز نیز همین دستگاه‌های اندازه‌گیری در جریان است. مدافعان سلطنت خودکامه درایران بدون نقد گذشته‌ی شرم آور خود، هم «دموکرات» و «مدافع حقوق بشر» شده‌اند و هرکس نیز جز این بگوید، دارد برای «28 مرداد» روضه‌خوانی می‌کند و هنوز «خون» می‌طلبد! تو گویی که ما هنوز به این حداقل رشد سیاسی نرسیده‌ایم که دریافته باشیم که کار ما با افترا و پاپوش‌دوزی به سامان نمی‌رسد. می‌شود تاریخ را دوباره نویسی کرد ولی دهن‌کجی کردن به تاریخ روا نیست چون تاریخ، قاضی بی‌رحمی است. حتی اگر در کوتاه‌مدت تاریخی، بتوانیم گروه‌هایی را با خود همراه کنیم ولی به قول معروف، همگان را نمی‌شود برای همیشه فریب داد. دیر یا زود، رازها از پرده برون می‌افتد و هر که در او غش باشد، روسیاه خواهد شد. امروز نیز فقط كافی است با كسی در نخواستن وضع موجود به توافق برسیم – همچنان این که به جایش چه می‌خواهیم، قرار است در این مرحله مهم نباشد. باری جالب این كه نه فقط بر سر نخواستن خودکامگی شاه وحدت انجام گرفت، یعنی همین توافق فعلی بر سر نخواستن وضع موجود، بل كه با دنیایی تقلب و دورویی بر سرنخواستن حضور امپریالیسم امریكا در ایران هم توافق به دست آمد. گروگان‌گیری سفارت امریكا اگر برای ایران مصیبت بزرگی بود برای دولت برآمده از انقلاب بهمن «خیر و بركت» داشت. هم چپ سطحی‌اندیش ما خلع سلاح ایدئولوژیك شد و هم ملیون «دوراندیش» ما كارش به بی‌آبرویی كشید. حاکمیت اما در این میان بارش را بست. «شراب» وحدت بر سر نخواستن‌ها هم چنان مستی آور بود.

از این جریانات اندکی کم‌تر از 45 سال می‌گذرد. ولی ما هنوز كه هنوز است هم درباره‌ی خودمان گرفتار توهم هستیم و هم درباره‌ی مذهب حاكم بر جامعه و هم در پیوند با مقوله‌ی سلطنت‌طلبی در ایران. به همین خاطر است كه كارمان به همین صورت فعلی‌اش زار است. بر سرآینده كه وحدت نداریم، هیچ. با همان ذهنیت ماقبل بهمن 57 و با همان دیدگاه است كه دنیای دوروبرمان را ارزیابی می‌كنیم و دید می‌زنیم.

اما منظورم از این توهم چیست؟

با خودمان صادق باشیم. ما هنوز به عصر مدرنیته نرسیده‌ایم. و قصدم ادای روشنفكرانه درآوردن نیست. ما هنوز به «شایعات» به‌ویژه اگر مطابق خواسته‌های ما باشد طوری برخورد می‌كنیم كه انگار « اطلاعات» دست‌اول و انكارناپذیرند. ما هنوز به اندازه‌ی کافی نگران روشن شدن حقیقت نیستیم و حقیقت در میان ما، بسیار آسیب‌پذیر و شکننده شده است. ما هنوز، فردیت خود و دیگران را به رسمیت نمی‌شناسیم و به همین دلیل است که برای خودمان نیز حق و حقوقی و به تبع آن، مسئولیتی در هیچ رویدادی قائل نیستیم. در این كه در دنیا توطئه هست تردیدی نیست ولی آیا در دویست سال گذشته واقعه‌ای و یا تحولی در ایران اتفاق افتاده است كه مای ایرانی، آن را نتیجه‌ی توطئه‌ی كسی ندانیم! چون نیك بنگری واقعیت این است كه ما در ذهنیت خویش و در پیوند با آن‌چه بر سرما آمده است خود را مفعول تاریخ می‌دانیم نه فاعل تاریخ. اگر برای خودمان ارزش و اعتباری قائل بودیم، ازجمله باید می‌كوشیدیم نقش و مسئولیت‌های خود را در این رویدادها و حوادث مشخص كنیم و برای اجتناب از تكرار اشتباهات، درس‌های لازم را بیاموزیم. کاری که باید نه فقط درباره‌ی کودتای 28 مرداد بکنیم بلکه حتی درپیوند با انقلاب بهمن 57 و حتی سال‌های بعد از آن. ولی چه كرده‌ایم و چه می‌كنیم! اگرچه «هنر نزد ایرانیان است و بس» ولی هر بلایی كه به سر ما آمده نتیجه‌ی توطئه این یا آن بوده است! و این زیاده‌روی به جایی رسیده است كه نمی‌توانیم حتی در مواردی كه به‌راستی مصیبت ما نتیجه‌ی توطئه‌ی دیگران بوده است، نقش خودی و بیگانه را مشخص كنیم. مثال دست‌به‌نقدی كه می‌توانم ارایه كنم این است كه پهلوی‌طلبان گرامی، بدون ارایه‌ی سند و شاهد، اگرچه معتقدند انقلاب بهمن 57 نتیجه‌ی «توطئه‌ی غرب» بر علیه سلطنت در ایران بوده است ولی، با وجود همه‌ی اسناد و مداركی كه منتشر شده است هم‌چنان از «قیام ملی» 28 مرداد سخن می‌گویند و باتمسخر آن را عاشورا و سخن گفتن از آن را روضه‌خوانی می‌خوانند!! البته حاکمیت مگر از مخالفان خود چه کم دارد. 45 سال است که با بگیروببند و قتل و کشتار کوشیدند مملکت را کنترل کنند ولی روز و هفته‌ای نیست که «توطئه»‌ی تازه‌ای را کشف نکنند! تأسف‌بار است ولی مای ایرانی مستقل از دیدگاه سیاسی، زندگی‌مان بدون باور عمیق و همه‌جانبه به توطئه نمی‌گذرد. چون در غیر این صورت باید با خودمان برخورد کنیم و ما به تجربه‌ی زندگی‌مان این‌کاره نیستیم. و این به گمان من، عمده‌ترین دلیل واپس‌ماندگی ما از زمان و زمانه است.

از دهه‌ی سوم قرن بیست‌ویکم، دوسالی می‌گذرد و در زمانه‌ای كه با اینترنت و ماهواره مشخص می‌شود ما هنوز به این دست «اطلاعات» دل‌خوش می‌داریم و در 45 سال گذشته براساس «تحلیل‌هائی» كه براساس «همین اطلاعات» انجام دادیم هزار بار وضع حاکم را در «6 ماه آینده» سرنگون كردیم! البته تا همین چندسال پیش، عامل دیگری نیز اضافه شده بود. آقای جورج بوش و بعد اوباما و ترامپ و نومحافظه‌کاران امریکائی در حالیکه شکنجه را قانونی کرده و به دموکراسی در جوامع غربی ضربات کاری وارد کرده بودند، قرار بود برای جوامع گرفتاری چون ما، «آزادی و دموکراسی» به ارمغان بیاورند! البته آقای تونی بلر نیز دراین مأموریت تاریخی به همراه آقای بوش رکاب می‌زد. همان‌گونه که در عراق زده بود. این که در داخل انگلیس، سنت چندین صد ساله‌ی برائت شهروندان تا اثبات گناه را زیر پا گذاشته بودند و هرکس هم از این مسایل سخن بگوید، اگر «خشک‌مغز» نباشد، حتماً هوادار «تروریست‌ها»ست! این هم از کیفیت بگومگوهای سیاسی ما!

با این مقدمات برگردیم برسر حرف و سخن اصلی. پیش‌تر گفتیم وحدت ما باید بر سر خواستن‌ها باشد و نه نخواستن‌ها چرا كه نخواستن‌ها برای سازندگی و آینده‌ی ما راه‌گشا نیست. ولی سازندگی بدون انتقاد بی‌رحمانه از گذشته و حال غیر ممكن است. این انتقاد بدون پذیرش تام وتمام فردیت و آزادی فردی و البته که مسئولیت‌پذیری ممكن نیست. لازمه‌ی این مهم نیز پذیرش مطلق این اصل بدیهی است كه میزان اندازه‌گیری باور واعتقاد به آزادی و آزاداندیشی، دامنه و عمق آزادی دگراندیشان در هر جامعه و هر فرهنگ است. در تمام طول وعرض تاریخ یك حكومت استبدادی نشانم بدهید كه در آن همسان‌اندیشان با حكومت از حد اعلای آزادی برخوردار نباشند!

اما این انتقادها به‌خودی‌خود كفایت نمی‌كند. باید صداقت انتقاد از گذشته با عملكرد كنونی عناصر و نیروهای درگیر هم‌خوانی داشته باشد. در غیر این صورت گرهی از كار كسی گشوده نمی‌شود. این انتقاد از خود باید به گسترده‌ترین صورت ملی و همگانی شود چرا كه فاجعه‌ی زندگی ما به همین صورت ملی و همگانی شده است. خودبرگزیدگان خیره‌سر و نادان را باید به حال خویش رها كرد كه هم‌چنان در عوالم هپروت سیر و گمان می‌كنند كه همه چیز را از همان روز ازل می‌دانستند.

به‌عنوان مثال، عناصر و نیروهای پهلوی‌طلب كه به‌غلط خود را «مشروطه‌خواه» می‌نامند نمی‌توانند بیش از این از وارسیدن نقش سلطنت در طول تاریخ و به‌ویژه در عصر پهلوی شانه‌خالی کنند. واقعیت تاریخی این است كه ما در ایران هرگز حكومت مشروطه نداشتیم كه كسی اكنون خواستار دوباره سازی آن باشد. پیش از مشروطه كه استبداد مطلقه داشتیم و پس از آن نیز. حتی اعتقاد ایرانی‌ها به مطلقیت حكومت به حدی است كه اكنون هم اگرچه انقلاب كرده‌ایم ولی هم چنان اندر فواید حکومت مطلقه هر روزه داستان‌سرایی می‌کنند. اگر به ناصرالدین شاه قاجار نمی‌توان ایراد گرفت كه قانون‌شكنی كرده است ولی همین نكته را درباره‌ی شاهان پهلوی نمی‌توان گفت. استبداد 37 ساله‌ی محمدرضا شاه از این دیدگاه حائز اهمیتی فراوان است. چراكه در این دوره گذشته از همه‌ی ستمگری‌ها بر علیه مردم ایران، توطئه‌ی خائنانه‌‌ی دربار – كاشانی – مكی و شماری دیگر از مرتجعین به همراهی و با مساعدت دلارهای امریكا و انگلیس برعلیه حكومت دكتر مصدق با تثبیت حكومت خودكامه‌ی شاه راه تكامل سیاسی و فرهنگی ایران را مسدود كرد. برخلاف تبلیغات سراپا دروغ پهلوی‌پرستان، حتی فرصت‌های طلایی اقتصادی نیز از دست رفت و اقتصاد ایران، بیش‌تر و بسی عمیق‌تر از همیشه اقتصادی نفتی و بیمار باقی ماند. این كه جانشین بلافصل آن حكومت در بسیاری از زمینه‌ها بسی بدتر عمل كرده است، دلیل قابل‌قبولی برای تبرئه‌ی آن حكومت خودكامه نیست. مبلغان فراموش‌كار حكومت پهلوی باید به گزارش‌هایی كه از سوی «بازرسان شاهنشاهی» از عملكرد اقتصادی در آن «سال‌های رونق» در روزنامه‌های شدیداً تحت كنترل آن سال‌ها چاپ شد رجوع كنند تا اگر ریگی به كفش و ماری در آستین ندارند واقعیت اقتصادی ایران برایشان روشن شود. با این همه، به رسمیت نشناختن واقعیت‌های ایران در آن سالها و دعوت به «وحدت كلمه» چیزی به غیراز وحدتستیزی در پوشش وحدت‌طلبی نیست. مگر به‌عنوان یك ملتِ در بند چند بار باید « وحدت كلمه» را تجربه كنیم!

در دوره‌ی سلطنت، یعنی پهلوی دوم، محدودیت‌های شورای نگهبان وجود نداشت. ولی گرازهای ساواک نمی‌گذاشتند انتخابات معنی‌داری در مملکت انجام بگیرد. شاه هم عملاً بر کشور ولایت مطلق داشت. اگر تفاوتی باشد این که شاه در قانون اساسی این قدرت نامحدود را نداشت ولی قانون اساسی کنونی این قدرت نامحدود را داده است. در آن موقع نیز، به گفته‌ی زنده‌یاد داریوش همایون در کتابی که سال‌ها پیش منتشر کرده بود، نزدیک به 70 درصد از بودجه‌ی مملکت با تصمیم مستقیم شاه خرج می‌شود و مجلس ودولت ول‌معطل بودند. اکنون اگر مطبوعات را به‌طور فله‌ای تعطیل می‌کنند، آن موقع به دستور آقای هویدا چنین کرده بودند. الان وزارت‌خانه‌ی گل و گشادی برای «ارشاد» داریم آن موقع هم وزارت «فرهنگ و هنر» بود که همین عملکرد را داشت. محرمعلی‌خان‌های کنونی سیمای ظاهری‌شان متفاوت است ولی مثل همان قبلی‌ها که کراوات داشتند و مینی‌ژوپ می‌پوشیدند، وظیفه‌ی اصلی‌شان کنترل فکر و عقیده در مملکت است. برای من ایرانی چه فرقی می‌کند که کسانی که می‌خواهند همه‌ی زندگی مرا کنترل کنند، چه ظاهری داشته باشند. در یکی از سفرها به ایران از کسی شنیده بودم که در آن موقع، عرق را در رستوران می‌خوردیم و نماز را در خانه می‌خواندیم و اکنون، نماز را در خیابان می‌خوانیم و عرق را در پستوی خانه می‌خوریم. این است تلخی سرنوشت مای ایرانی!

با این همه، بدون نقد هر آن چه که هست و بود، چگونه امکان دارد آینده‌ای داشت که مثل گذشته و حال‌مان نباشد؟

هم‌وطنان مسلمان ما نیز باید به‌جد با این نگرش منحط كه «یا با منی و یا دشمن دین و آیین من» وداع کنند و بپذیرند دین و آیین مقوله‌ای كاملاً شخصی و درونی است. برخلاف تبلیغات متولیان دین، برای یك دین هیچ تحولی مهلك‌تر از سیاست‌زدگی آن نیست. در این 45 سال گذشته اگر دین‌ستیزان ایرانی میلیاردها دلار برای ضربه زدن به باورهای ایمانی مردم هزینه می‌كردند باز نمی‌توانستند به میزانی كه مسئولان حکومت دینی در این مهم موفق شده‌اند، موفقیتی به دست بیاورند. به همان گونه كه برای نهاد سلطنت نیز هیچ خصلتی زیان‌بارتر از قانون شكنی وجود ندارد. حتی اگر در كوتاه‌مدت تاریخی به نفع مستبدین تمام شود.

اگر پهلوی‌طلبان این حداقل را نیاموخته باشند كه كارشان به‌راستی بسی زارتر از آن است كه گمان می‌كنند.

پس عده‌ای در ایران سلطنت‌طلب‌اند. باشند. ولی توأم كردن سلطنت‌طلبی با پهلوی‌پرستی، آن‌هم با شانه‌خالی كردن از بار مسئولیت عظیم تاریخی حكومت خودكامه‌ی پهلوی و در پوشش بی‌قواره‌ی «مشروطه طلبی»، تركیبی دل‌پسند نیست و نمی‌توان آن را جدی گرفت. اگر سلطنت‌طلبان می‌خواهند از سوی دیگران – البته منظورم مشاوران دولت امریكا نیست – جدی گرفته شوند باید نشان بدهند از گذشته‌ی این نهاد دانشی هم‌خوان با واقعیات تاریخی جامعه‌ی ما دارند، و نه مجعول‌نامه‌هایی كه به نام تاریخ چه در گذشته و چه اكنون به‌خورد مردم داده می‌شود. آن‌چه برای آینده می‌خواهند متأثر از این درس آموزی‌ها، نهادی است شایسته‌ی حفظ و پاسداری در هزاره‌ی سوم. مصایب متعدد و بی‌شمار ما در عرصه‌های گوناگون نه با ظهور یعقوب لیث دیگری حل‌وفصل می‌شود و نه با پیدا شدن هزار رضاشاه دیگر. دیگران را نمی‌توان فریب داد، پس برای فریب خویش نكوشیم. اگر قرار است نهاد سلطنت مشروطه باشد، مختصات آن كدام است؟ دخیل بستن به قانون اساسی برآمده از انقلاب ناكام مشروطه، اگرچه حتی آن قوانین نیز هرگز در ایران اجرا نشدند- خبط خطرناكی است كه برای ما در آستین یا «رضاشاهی» دیگر می‌تراشد یا شیخ فضل‌الله‌ای دیگر. هر دو را در میان دریایی از خون و كثافت آزموده‌ایم. زمینه‌ی عقلی و دلیل قابل قبول ما برای آزمودن آزموده‌ها چیست؟ پس نقطه، برویم سر سطر.

این وارسیدن نقش خویش باید در پیوند با دیگر گروه‌ها و جریانات نیز اتفاق بیفتد. چون نكته‌ی مشترك عناصر و نیروهای سیاسی-اجتماعی ما مسئولیت‌گریزی ریشه‌دار و مزمن‌شان است در وارسیدن همین مقوله.

ملیون ما بدون این كه حتی نیم‌نگاهی به خویش بیندازند هم‌چنان گناه شكست «نهضت» را یا به گردن «توده‌ای‌ها» می‌اندازند و یا به گردن دیگر عناصر و گروه‌های سیاسی. می‌خواهد بقایی باشد یا كاشانی و حتی در تجربه‌ی تازه‌ترشان، چریك‌های فدایی و … مجاهدین. گروه‌ها و سازمان‌های چپ‌اندیش ما نیز هر چه گفته و كرده‌اند با همه‌ی كمبودها و ضعف‌ها هم‌چنان «وارسیدنی مشخص» بود از «وضعیت مشخص» و مو لای درزش هم نمی‌رفت. منتفدین غیر چپ به كنار، منتقدین چب نیز یا «عوامل بورژوازی» بودند و یا «حقوق بگیران» حكومت‌های خارجی. هم انتقاد از «رفرم‌های» شاه در اوایل دهه‌ی 40 درست بود و هم حمایت از آن. شورش 15 خرداد هم ارتجاعی بود و هم در مقطعی دیگر ترقی‌طلبانه.

تردیدی نیست كارنامه‌ی هیچ كدام از این گروه‌ها و جریانات درخشان نیست. ولی تداوم این نگرش – گریز از دیدن خویش و نقش خویش- پرسش‌هایی را كه برای برون‌رفت از بحران همه‌جانبه‌ی كنونی روی دست و دل ما مانده، پاسخ‌گو ‌نیست. ما، یعنی مای ایرانی امروزه گرفتار یك برزخیم. نه می‌خواهیم به خودمان بنگریم و نه بدون آن می‌توانیم قدمی به پیش برداریم. نتیجه آن این است كه بلاتكلیف مانده‌ایم. واقعیت تلخ و گزنده آن است كه ما و فرهنگ ما دوپاره و هزارپاره شده‌ایم. در مقطعی ساده‌لوحانه گمان می‌كردیم كه گرفتار مهاجرتی كوتاه شده‌ایم ولی این «مدت كوتاه» كش آمده است. بدبختانه ما هنوز انگار بیدارخوابیم. نسل دوم مهاجرین به جوانی می‌رسد و نسل اول مهاجرین هم پیر و بی‌رمق شده است. اگرچه برای پیشرفت و پیشبرد فرهنگ ایرانی‌مان در مهاجرت كم كوشیده‌ایم ولی حتی اكنون نیز این رشادت را نداریم كه كم‌كاری خویش را بپذیریم تا شاید با پذیرش كاستی‌ها، راه برای رفع آن هموار شود. ما هم‌چنان درباره‌ی دست آوردهای فرهنگی خویش غلو می‌كنیم. اما طبیعتاً نسل دوم مهاجرین در وجوه عمده مختصات همان جوامعی را گرفته است كه در آن زندگی می‌كند. «فرهنگ ایرانی»اش ملغمه‌ای است كه نه ایرانی است و نه فرنگی. و ما به‌خصوص نسل اول مهاجرین در این راستا خطاكاریم. به اعتقاد من، مهم‌ترین وظیفه‌ای كه در مهاجرت داشتیم و در انجامش نیز موفق نشدیم این بود كه در برابر فرهنگ بگیر و ببند حاكم بر ایران و بر ذهنیت شماری از ایرانیان در بیرون از ایران، فرهنگی بدیل عرضه نكردیم كه علاوه بر آن که وجوه مثبت فرهنگ ایرانی‌مان را ارج نهد، جنبه‌های مثبت و كارساز فرهنگ غیرایرانی را، بسته به این كه در كدام گوشه‌ی این جهان پناه جسته باشیم، نیز « ایرانی» كرده است. پرسش اساسی اما این است كه در این زمینه‌ها چه كرده‌ایم؟

مهاجرت و تبعیدمان 45 ساله شد ولی نه نشر داریم و نه ناشر و از آن بسی بدتر نه كتاب می‌خوانیم و نه نشریه. اگر بخشی از جمعیت داخل ایران سواد خواندن و نوشتن ندارند همین نكته را در خصوص ایرانیان مقیم بیرون از ایران و به‌ویژه نسل اول مهاجران نمی‌توان گفت. اغلب شهرهای بزرگ اروپا و امریكا میزبان چندین ده هزار ایرانی‌اند. ولی در همین شهرها و مادرشهرها نشریه و كتاب در 100 نسخه به فروش نمی‌رود و روی دست نویسنده و ناشر می‌ماند. گرچه شماری از ایرانی‌ها مشكل مالی و اقتصادی دارند ولی به اعتقاد من، مشكل اصلی مشكلی فرهنگی است. یعنی می‌توان روزی یك عدد سیگار كم‌تر كشید و هفته‌ای یك بطر آبجو كم‌تر نوشید و به این ترتیب ماهی 2 یا 3 كتاب خرید. بدبختانه نه تمایلش را داریم و نه هنوز نیازش را احساس می‌كنیم.[1]

به جای فرستنده‌ی تلویزیونی، چیزی داریم كه اگر نمی‌داشتیم بهتر بود. یك مشت فحاش حرفه‌ای و لومپن‌های هنری و رانت‌خواران پسامدرن كه نمی‌توانند در عرصه‌ی اطلاع‌رسانی به كسی مفید باشند. فرستنده‌های رادیویی، اگر باشند، طبالان توخالی نگرش‌های استبدادسالارند و تظاهرات «دموكراتیك‌شان» هم در بهترین حالت، پخش ترانه‌ها و موسیقی پنجاه سال پیش ایران است. نشریات ما نیز متأسفانه چنگی به دل نمی‌زنند. اگر گرفتاری چاپ و توزیع نداشته باشند كه اغلب دارند و به همین علت، بیشتر گاه‌نامه‌اند تا ابزاری برای مبادله‌ی مستمر و ادامه‌دار افكار و عقاید. بخش بزرگی از این نشریات در بهترین حالت نشریاتی تك‌بعدی‌اند (از نشریات تك‌یاخته‌ای سخن نمی‌گویم). اگرچه پای‌بندی به سیاست اصل محترم و مقدسی است ولی سیاست‌زدگی همیشه بد است و مخل اندیشیدن درست و اغلب این نشریات به بدترین صورت سیاست‌زده‌اند تا سیاسی. برنامه و دورنما ندارند. از تبادل و تقابل ایده و اندیشه مثل جن از بسم الله می‌ترسند. اگرچه نشریات سازمانی به آن مفهوم سنتی نیستند (چون سازمانی نیست تا نشریه‌ای باشد) ولی اغلب، قبیله‌پرست و ایل‌باورند.

همین جا بگویم كه منظورم از آزادی و تبادل و تقابل ایده اصلاً این نیست كه هر كس آزاد است هر چه دل تنگش می‌خواهد بگوید. این درك، دركی مخدوش از آزادی است كه با همه‌ی تظاهر به آزادی از ذهنیت و نگرشی استبدادسالار ریشه می‌گیرد. آزادی بدون مسئولیت اجتماعی و اخلاقی، یعنی جوازی ارزان و مفت برای هرز رفتن قابلیت‌ها.

پس بیاییم از این مرگ‌خواب تاریخی‌مان بیدار شویم. مسئولیت‌های‌مان را بشناسیم و پس آن گاه به آزادی عمل كنیم. در برابر جماعتی كه ما را از «تهاجم فرهنگی» می‌ترسانند آگاهانه و مسئولانه مدافع «تداخل فرهنگی» باشیم. فرهنگ نه تهاجم می‌كند و نه تهاجم‌پذیر است. ولی واژگانی احساسات‌برانگیز چون «تهاجم» به‌واقع و در نهایت امر ترفندی است برای تهاجم و تجاوز به ذهینت و حق و حقوق مردم. نه همه چیز فرهنگ ایرانی‌مان خوب است و قابل دفاع و نه همه‌ی اجزای فرهنگ غیرخودی بد است و مضر. آن كس كه با كلی‌گویی و سوءاستفاده از كم‌آگاهی دیگران «دروازه‌های» فرهنگی را می‌پاید برای ذهن در حال قفس‌سازی است. هوشیار باشیم و هوشیارتر. در مقابل هم‌وطنانی كه درایران زندگی می‌كنند از قبیله‌پرستی و ایل‌شیفتگی كه درواقع اشكال كوچك‌شده‌ی همین نگرش است به‌جد دست برداریم. بپذیریم كه كوچك‌ترین، ولی در عین حال عمده‌ترین، واحد اجتماعی فرد است نه گروه، طبقه و یا ملت. در نگرشی كه فرد حق و حقوقی ندارد تردید نكنیم نه طبقه حق و حقوقی خواهد داشت و نه ملت. ضمن اعتقاد عملی به برابری، تفاوت‌ها را بپذیریم. در كنار مسئولیت اجتماعی و فرهنگی، قبول كنیم كه فرد و فردیت و آزادی‌های کامل فردی مستقل از جنس و نژاد و مذهب باید اساس آینده‌ی فرهنگی ما باشد. در هیچ كتاب آسمانی و زمینی آیه‌ای نیست كه همگان می‌بایست در وارسیدن همه چیز اتفاق نظر داشته باشند. پس اگر اختلاف‌نظر داشتن طبیعی است توان شنیدن دیدگاه دگراندیشان ازپیش‌مقدمات است تا از همان آغاز با بحران و تناقض در خویش و با خویش روبرو نشویم.

پس روی یك نكته حداقل به‌عنوان نقطه‌ی شروع توافق كنیم.

برابریم، اگرچه متفاوت، و می‌خواهیم از قیدوبند به هر شكل و صورتی كه درآید آزاد و رها باشیم.

اگر قرار است خسته‌جان از ستم‌های این دوران به ستم‌های شاه دل‌خوش كنیم تا در مرحله‌ی بعدی، دوباره زیر علم دیگری سینه بزنیم همان گونه که یک بار این کار را کرده‌ایم. می‌پرسم، چرا؟ مگر مریض‌ایم؟

اگر قرار است آینده‌مان بهتر از حال‌مان باشد، بدون نقد گذشته‌ای که به این چنین حالی فراروییده است، چگونه چنین چیزی امکان‌پذیر می‌شود؟

پس بر می‌گردیم به پرسش اول: آیا به وحدت نیازمندیم؟

بدون تردید.

آیا می‌توانیم فقط برسر نخواستن‌ها وحدت كنیم؟ پاسخ من به این پرسش این است:

هرگز چنین مباد.

این «وحدت» وحدت‌شكنی در پوشش وحدت‌طلبی است و اگر پی‌آمدش تداوم همین مصیبت نباشد، بدون تردید، دوباره آفرینی همین مصیبت ولی در پوششی دیگر است.

هرگز چنین مباد.

ژوئن 2022 

[1] متاسفانه در ایران هم وضع به همین صورت است. برای یك مملكت 85 میلیونی تیراژ كتاب در 300 یا 400 نسخه به‌واقع شرم‌آور است. البته دوستان گناه كتاب نخواندن ایرانی‌ها را به گردن سانسور در داخل می‌اندازند كه اگرچه بی‌تأثیر نیست ولی اگر حتی علت اصلی باشد، آن‌گاه كتاب نخواندن دوستان مقیم خارج از ایران هم‌چنان به صورت یك معما باقی می‌ماند.

برچسب‌ها: ,

دسته‌بندی شده در: مقاله, نما

6 پاسخ

 1. نوشته بسیار خوب آقای سیف یک کمبود دارد: ایشان اصلاح گرایان را فراموش کردند که اگر یک دیالوگ بتواند مفید باشد، باید نزدیکی با اصلاح گرایان انجام بگیرد. من هم از دیدگاه اصلاح گرائی (پروگرسیو) نوشته ایشان را مفید ارزیابی کردم. از آقای سیف خواهش می کنم که با من تماس بگیرد. مطمئن هستم که می توانیم مکمل همدیگر باشیم

 2. متأسفانه بخش اعظم مردم (منظور آن بخش دخالتگر و تأثیرگذار است) دچار نوعی خویش‌محوری هستند که نه ناشی از اعتقادی مبتنی بر تحلیل اوضاع و شرایط و افق‌های پیش‌رو، که ناشی از نوعی هدایت‌گری توسط جریانات غالب و در حقیقت تأثیرپذیری انبوه شکل می‌گیرد. همزمان با هیاهوی جریان سبز، همه سبز می‌شوند و هیچ استدلالی در آنان راهگشا نیست که «ببینند خورشیدشان کجاست» و با بنفش شدن اوضاع همه بنفش می‌شوند. جالب است که خیل عظیم روشنفکران در هر برهه‌ای از این دست، خود تئوریسین می‌شوند و مفسر و تحلیلگری تمام‌عیار، و با گذشت سروصدا به روی خودشان هم نمی‌آورند که چه گفته و چه نکرده‌اند. مردم غریبی هستیم؛ گذشته‌ی پشت سرگذاشته گویی تنها انتخاب است، همانگونه که آینده‌ی ناشناخته نیز زمانی تنها گزینش پیش‌رو شد. دوست دارم خوشبین بمانم، به شعارهای عدالت‌طلبانه و خواست‌های برابری‌خواهانه، اما در مسیر تحت‌هدایت بوق‌های کرکننده‌ی تبلیغاتی، تصویر پیش‌رو چندان امیدوارکننده نیست. مردم باید انتخاب کنند.

 3. نوشتار خوبی بود ولی دو نقد بدان دارم. اول آن‌که مگر در فرآیند وحدت سیاسی قرارست با آقای فلان و خانم بهمان ائتلاف کنیم؟ خیر، قرارست نیروهای اجتماعی‌ای که نمادش آن آقا یا خانم هستن با یکدیگر ائتلاف کنند. چرا فکر می‌کنید مردم سینه‌چاک رضا پهلوی هستند که بیاید و پادشاهی کند؟ چرا نمی‌گویید نیروهای اجتماعی چپ و راست و سلطنت‌طلب و جمهوری‌خواه و… با هم متحد می‌شوند و سپس یک مجلس موسسان برپا می‌کنند و در آن‌جا تکلیف قانون اساسی و ساختار سیاسی آینده‌ی کشور معلوم می‌شود؟ مشکل از روش تحلیل است: اگر نیروهای اجتماعی را به فرد تقلیل دهید آن‌گاه از دل آن خودبه‌خود استبداد بیرون می‌آید؛ اگر نیروهای اجتماعی را به مثابه نیروهای اجتماعی بنگرید آن‌گاه برحسب جربزه‌ی آن نیروها ممکن است مملکت استبدادی یا دموکراتیک شود.
  دوم آن‌که، این نوشتار همان ادعای زمان‌-مکان‌پریشانه‌ای را دارد که همه‌ی چپ‌ها از احسان طبری تا آقای سیف بدان دچارند: این‌که چرا حکومت پهلوی دموکراتیک نبود؟ خب معلوم است که نمی‌توانست دموکراتیک باشد. این حرفم را ضدیت با دموکراسی یا موافقت با سرکوب پهلوی نگیرید. شما با مفهوم گذار سیاسی آشنایید، بهترین مثال آن هم کتاب «سامان سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی» هانتینگتون است. به قول او، این نوع مدرن‌سازی، نیازمند دیکتاتوری است. چرا فکر می‌کنید ده یا بیست یا سی سال پس از جامعه و فرهنگ و اقتصاد و سیاست قاجاری می‌شود یک دموکراسی اروپایی داشت؟

 4. در نوشته استاد گرام آقای احمد سیف ، با در خواست پوزش ، به چند کاستی اشاره می کنم : بکار بردن واژه وحدت بجای ائتلاف ، مورد «سراب » بدون یاد آوری از تهدیدات و تحریم ها ، مقایسه شاه مشروطه با رهبر جمهوری اسلامی و نام نبردن از اصلاح گرایان به عنوان یک گروه فعال در جمهوری اسلام

  1– وحدت یا ائتلاف؟
  وحدت ، یعنی یگانگی ولی در تمام طول جنبش آزادی خواهانه مردم ایران، نه «مسجدی ها» می خواستند سوسیالیست بشوند و نه سوسیالیست ها می خواستند مسلمان متدین شوند. آن چه که صورت گرفت ائتلاف بود، به معنای همگام شدن به منظور دستیابی به آن چه که د راهداف طرفین می گنجد. و این سراب نبود بلکه در همه پرسی سال 1358 برای فرم نظام با پذیرفتن «جمهوری اسلامی یک ائتلاف جدید پایه گذاری شد که می توانست نتیجه دهد. برپائی نظام جمهوری اسلامی، نظامی که در آن جمهوریت و اسلامیت وجود داشته باشد و بنگر که قرائت آیت الله خمینی از اسلام، اسلام جمهوریت بود. جا دارد که تفاوت قرائت او را با قرائت مسلمانان تند گرا پیدا کرد که اگر دیگران نمی خواهند بدانند، دانشمندی به مانند آقای احمد سیف نباید این تفاوت را کنار بگذارد.
  تقسیم کردن وحدت برای «خواسته ها و ناخواسته ها» هم نباید درست باشد. وحدت همیشه بر آمده از خواسته ها می باشد. اگر پیروان اندیشه های سوسیالیسم دوش به دوش مسجدی ها حرکت می کردند ، به این خاطر که خواهان برپائی یک نوع جمهوری بودند . این که بگوئیم که وحدت سوسیالیست ها با مذهبی ها به خاطر دفع نظام پادشاهی یود، هر چند درست است و لی بار منفی گرایانه دارد. روش مثبت گرایانه آن این است که آن نهضت برای دفع سلطنت می کوشید تا جمهوریت پایه گذار ی شود.
  2—چرا ئی «سرآب» شدن وحدت/ائتلاف.
  در یک باز خوانی علمی باید توجه شود که اگر خواسته های نیروهای غیر مذهبی برآورده نشد، علل آن چه بود. این که گفته شود که مردم فریب «ملاها» را خورده اند، یک برداشت ساده گرایانه می باشد. من در یک نوشته تحت عنوان «با قانون اساسی چه می توان کرد» با ذکر سند نشان داده ام که:
   در قصد آیت الله خمینی نمی توان تردید داشت که او در راستای خواسته های «ائتلاف کنندگان» خواهان بر پائی نظامی بود که در آن جمهوریت و اسلامیت لحاظ شوند، ضمن این که قرائت او از اسلام ، جمهوریت بیشتری را در بر داشت تا قرائت تندگرایان مسلمان از نوع پایداری ها که جمهوریت را مزاحم برای اسلامیت می دانستند و می دانند.
   واگذاری نگارش قانون اساسی به حبیبی، به یک حقوق دان غیر روحانی و نه واگذاری آن به شاگردان «ولائی» خود.
   به همراه آوردن ان پیش نویس از پاریس و اصرار او برای به همه پرسی گذاشتن آن
   فراخوانی شورای انقلاب و سپردن امور حکومت به مهدی بازرگان ، یعنی به یک «فکل – کراواتی» در پاریس تحصیل کرده
   ترجیح دادن به ریاست جمهوری بنی صدر و دفاع از او در مقابل اصول گرایان رادیکال
  این که چرا آن خواسته ها عملی نشد، ساده گرائی است اگر شگرد ملاها نامید و نقش تهدیدات و تحریم ها را ندیده گرفت. تجربه نشان می دهد که هر گونه تهدیدات و تجاوز گری های بیگانگان ، مدارا گریان و و اصلاح گرایان را عقب می زند ولی میدان را برای تندگرایان وسیع تر می کند.

  3—اشتباه در مقایسه بین شاه مشروطه با رهبر در جمهوری اسلامی
  هر چند آقای احمد سیف برداشت های شاه پرستان را به درستی به چالش می کشد و لی از یک سو محدودیت های زیادی را که قانون اساسی برای رهبر پیش بینی می کند، ندیده می گیرد و از سوئی دیگر در مقایسه بین شاه و رهبر در جمهوری اسلامی » شاه پرستانه» قضاوت می کند و می نویسد:
  «شاه هم عملاً بر کشور ولایت مطلق داشت. اگر تفاوتی باشد این که شاه در قانون اساسی این قدرت نامحدود را نداشت ولی قانون اساسی کنونی این قدرت نامحدود را داده است»
  راستش این است که:
   طبق قانون اساسی مشروطه مردم می توانستند در بهترین حالات نمایندگان مجلس شورا و فقط نیمی از نمایندگان سنا را انتخاب کنند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی مردم علاوه بر انتخاب نمایندگان مجلس شورا (290 نفر) تمام نمایندگان مجلس خبرگان(86نفر) را و رئیس جمهور را و نمایندگان انجمن شهر ها را انتخاب می کنند.
   در قانون اساسی مشروطه شاه توسط پدرش برگزیده شده بود و او می توانست فرزند خود را جانشین خود گرداند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی برای انتخاب رهبر دو سوم آرای مجلس خبرگان لازم است.
   هر چند رهبر می تواند نیمی از اعضای شورای نگهبان را و رئیس قوهً قضائیه را و فرماندهان نظامی راانتخاب کند و لی او در مقابل نمایندگان مردم در مجلس خبرگان مسئولیت دارد که باید جوابگو باشد، جوابگوی همین انتصابات باشد.
   اصل 44 قانون اساسی مشروطه پادشاه را مافوق قانون می داند در حالی که اصل 107 قانون رهبر را در مقابل قانون با سایر افراد برابر می داند.
   در قانون اساسی مشروطه پادشاه یک مقام غیر مسئول بود ، به هیچ وجه مقام خود را ازدست نمی داد، حتی اگر تمام نمایندگان مجلس سنا و شورا عزل او را خواسته باشند . در جمهوری اسلامی رهبر هر چند با با دوسوم آرای مجلس خبرگان انتخاب شده بود ولی در همان مجلس با اکثریت ساده عزل می شود( اصل 111 و نگاه شود به آئین نامه داخلی مجلس خبرگان)
   در دوران مشروطه پادشاه می توانست اموال دیگران را غصب کند در حالی که اصل 142 قانون اساسی جمهوری اسلامی رئیس قوهً قصائی را موظف می کند که دارائی رهبر را، دارائی همسر و کودکانش را پیش و پس از مقامش، بازرسی و کنترل کند.
   شاه می توانست نخست وزیر را و عزل و مجلس را منحل کند ولی در جمهوری اسلامی رهبر
  نمی تواند هیچ یک از نهاد هائی را که مردم انتخاب کردند، عزل کند: انحلال مجلس طبق اصل 68 کاملا غیر ممکن است(انحلال ناپذیری مجلس شورا). عزل(عدم کفایت رئیس جمهور) فقط با دوسوم آرای نمایندگان مجلس تصویب می شود.
   عنوان ولایت فقیه را بیشتر اصول گرایان تندگرا بکار می برند. آیت الله خمینی فقط یک بار خودش را ولی فقیه نامید، ان جا که می خواست جمهوریت نظام جمهوری اسلامی را به اصول گرایان تندگرا بقبولاند . در پیش نویس قانون اساسی را که از پاریس با خودش آورده بود، ولایت فقیه جائی نداشت، اصرار می کرد که همان پیش نویس بدون تغئیر به همه پرسی گذاشته شود. این که خواسته های او عملی نشد، باید به گونه ای علمی پاسخ داده شود: مقاومت لیبرال هائی نظیر مهدی بازرگان از یک سو و اصرار به ولایت فقیه توسط آیت الله منتظری از سوئی دیگر.
  4—نام نیاوردن از اصلاح گرایان
  آقای احمد سیف در نوشته خود اصلاح گرایان را کامله کنار می گذارد. و این نمی تواند یک روش علمی باشد. کوشش اصلاح گرایان را در پافشاری روی اصول قانون اساسی را نادیده گرفتن و بی اعتنائی به آن ها نشان دادن شباهت زیادی دارد به رفتار و دشمنی های اصول گرایان رادیکال با اصلاح گرایان. در این راستا، آقای احمد سیف نقش تهدیدات بیگانگان را نادیده می گیرد که هر بار در ایران یک نهضت اصلاح گرائی پدید آمد، آن ها دست بکار شدند: کودتای رضا خان پس از انقلاب مشروطه، کودتای 28 مرداد برای سرکوب جبهه ملی و حزب توده ، جنگ عراق که نه فقط توسط صدام حسین بلکه با قدرتی بیشتر از آن چه که نیروهای متفقین بر علیه هیتلر اقدام کردند. فراموش نوشد که جورج بوش درست در زمان ریاست جمهوری خاتمی بود که ایران را مرکز شرارت نامید و مرز های ایران را نا آرام ساخت، خاتمی را سر افکنده کرد و فضائی را سبب شد که احمدی نزاد ها میدان پیدا کنند. این که دونالد ترامپ با تحریم های آن چنانی، بیشتر از آن چه که امروز بر علیه پوتین انجام می شود، بر علیه ایران در زمان ریاست جمهوری حسن روحانی صورت گرفت و این دونالد ترامپ بود که پیروزی ابراهیم رئیسی را زمینه سازی کرد

 5. دوست عزیز که سالها با نوشته های شما آشنا هستم همانطور که می دانید اقتصاد دان با دو موضوع ماده و شعور رابطه دارد و بحث همیشه باید دارای پایه ی مادی روی زمین داشته باشد لذا نوشته ی شما دارای غنا و اطلاعات زیادیست اما دارای پایه ی مادی نیست من بارها گفته ام که در سیستم خام فروشی جای سرمایه ی صنعتی مفقود است حیات و ممات سرمایه داری وابسته است به مقدار ارزشی ست که سرمایه ی صنعتی تولید می کند تمام جریان سرمایه داری در ایران چون حساب سود و زیان را می کنند منافع آنی آنها ادامه ی همین خام فروشی است و حوصله ی تحمل پروسه ی طولانی تولید کالائی سرمایه ی صنعتی را ندارند از اینرو بر اساس منافع مادی سرمایه داری در ایران ساختار خام فروشی راحت ترین روش برای کسب سود است که حفظ این شرایط منجر به دیکتاتوری یا احیای دیکتاتوری می شود سرمایه ی صنعتی وابسته است به منافع ملی و هیچ قشری از سرمایه داری حاضر نیست ساختار جدیدی ایجاد نماید که نه تنها منافع اقتصاد ملی را تامین می کند بلکه لازمه ی توسعه ی سرمایه ی صنعتی در حداقل ها توسعه ی دموکراسی هم هست و اگر بخواهیم آزادی های سرمایه ی صنعتی را افزایش دهیم نهایت سوسیالیسم را نیز و رسیدن به کمونیسم را در ظرفیت خود دارد پس پایه ی مادی دموکراسی و سوسیالیسم و منافع ملی توسعه ی سرمایه ی صنعتی و در نتیجه تمام اقشار موجود سرمایه داری حتی سرمایه داری خرد هم دارای چنین ظرفیتی نیستند تنها جریانی که من شاهد بودم تکیه بر منافع ملی نمود جریانی از جبهه ی ملی ست که اخیرا علیه رضا پهلوی موضع گیری نمود بقیه ول معطل هستند

 6. آقای احمد سیف مقاله اش را با این پیش فرض شروع میکند که ایرانیهای خارج کشور توده ای پراکنده و بی شکل هستند که در اثر انفجار ناهنجاریها داخل ایران تشنه وحدت(!) شده اند. آنها در عین حال همه خصایل منفی را به یکجا در خود جمع کرده اند: تنبل در کتابخوانی، شایعه گستر، توهم طلب، دنباله رو تئوریهای توطئه محور، بیگانه با حقوق و مسئولیت فردی، مفعول( و نه فاعل) حوادث تاریخی و بازمانده و درجا زده در عصر ماقبل مدرنیته. نگرانی جناب سیف نیز از آنست که مبادا این توده درمانده اشتباه تاریخی 57 را تکرار کنند و بر پایه آنچه نمیخواهند، ونه آنچه می خواهند، اینبار با شاهزاده ای بیعت کنند که بنا دارد شاه شود… ارائه چنین تصوریری از ایرانیان مهاجر البته بر داده های حقیقی استوار نیست و با میزان پیشرفت آنها در کشورهای متبوع خود همخوانی ندارد، اما بهرحال این مردمان ساکن ایرانند و نه ایرانیان مهاجرین که میبایست موضوع اصلی اتحادهای سیاسی، و نه وحدت، میباشند. مردمی که کارد را به استخوانشان رسیده است و در برآمد کنونی سیاسی در جامعه خیز برداشته اند تا در قیامی بزرگ وهمه جانبه طومار حکومت آخوندی را در بهم بپیچند. رژیمی که در طی 43 سال حکمرانی ننگین خود با غارتگری از منابع طبیعی و انسانی و با ترویج فرهنگ تزویر و ریا و خرافه پراکنی کشور را به عصر ماقبل مشروطیت پرتاب کرده اند. در این میان آقای سیف نیز بیش از هر چیز نگران آنست که چرا نام پهلوی ها بر سر زبانهاست؟ و چرا در نبردی که با رژیم عمیقا فاسد و تمامیت خواه که در جریان است نام پهلوی به نمادی بدل شده است که نوید بخش پیشرفت اقتصادی، رفاه عمومی، آزادیهای فردی و اجتماعی، تقویت هویت ملی و سربلندی ایرانیان است؟ ایشان اگرچه در جای جای نوشته خود لفظ «ما ایرانیها» را نیز بکار میبرند همه در حقیقت همه آن صفات بدی که در بالا اشاره شد را به همه مردم ایران نسبت میدهند بی آنکه خود چیزی در راستای آنچه که میتواند به خواستی برای اتحاد (و نه وحدت ) افزوده باشند.