نقد اقتصاد سیاسی

طبیعت و محیط زیست rss

انقلاب ماهیگیری و ریشه‌های سرمایه‌داری / ایان انگس / ترجمه‌ی محسن صفاری

(0)
06/06/2023

انقلاب ماهی یکی از روشن‌ترین نمونه‌های آغازینی بود که نشان می‌داد چگونه انسان می‌تواند بر زندگی آبزیان سیاره‌ی ما اثر گذارد و در برابر آن، زندگی آبزیان چگونه می‌تواند در گوهر خود بر جهانی‌سازی دنیای انسان اثر گذارد و بخشی از آن شود… گزیده آن‌که انقلاب ماهی نتیجه‌ی انقلاب در ماهیگیری بود.

بیگانگی و کار حیوانات / عمر باچور

این مقاله تلاش می‌کند با ارائه‌ی یک الگوی «تطبیقی» و نه «انسان‌گرا» از کار بیگانه‌شده‌ی حیوانات، امکان بهره بردن از ابعاد اجتماعی و سیاسیِ غنیِ نقد بیگانگی را در عین اجتناب از دشواری‌های همراه آن فراهم کند.

حیات برهنه‌ی پرولتاریای محیط زیستی (با اتکا به نمونه‌ی عسلویه) / محمدرضا جعفری

در آستانه‌ی اول ماه مه، روز جهانی کارگر
_____________
در شکل خاص زیست و کار کارگران عسلویه، می‌توان ردپای مفهوم «حیات برهنه» را پی گرفت: حیاتی بیولوژیکی فاقد هر‌گونه منزلت نیک و نمادین. حیاتی از‌پیش‌موجود که قدرت حاکم تصرف‌اش کرده، بَرش اِعمال قدرت می‌کند. حیاتی که رو به سعادت نیست و از قبلْ همه‌ی امکانات و بالقوه‌گی‌هایش را برای تبلور یک زندگی نیک، از طریق بروز و پرورش ظرفیت‌ها و نیروهای درونی انسان، از دست داده و از او ستانده‌اند.

انقلاب اکوسوسیالیستی؛ چه‌گونه؟ / ایان انگس / ترجمه‌ی عرفان رشیدی

تنها مبنای تغییر درازمدت و دائمی در نحوه‌ی ارتباط بشر با بقیه‌ی طبیعت، یک انقلاب اکو سوسیالیستی است. اگر این تحول را ایجاد نکنیم، ممکن است فاجعه را به تعویق بیندازیم، اما وقوع فاجعه اجتناب‌ناپذیر است. «اکوسوسیالیسم یا بربریت: راه سومی وجود ندارد.» اما منظور ما از اکوسوسیالیسم چیست؟ و منظور ما از انقلاب اکوسوسیالیستی چیست؟

برنامه‌ی انتقالی برای آزادی حیوانات / اتحاد مارکسیسم و آزادی حیوانات

برنامه‌ی انتقالی می‌تواند ابزاری برای آغاز و ارتقای فرایندهای بسیج، سازمان‌دهی مجدد و بحث در طبقه‌ی کارگر و همچنین در درون و میان احزاب، سازمان‌ها، جنبش‌ها و افراد تحت شرایط پراتیک انقلابی امروز باشد.

چپ و مسأله‌ی حیوانات / گفت‌وگو با مارکو مائوریتزی، دینش وادیول، جان سانبونماتسو

مانند هر موضوع سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دیگر، که دیدگاه‌های متفاوت و حتی متضادی در چپ حول آن‌ها شکل می‌گیرد، با پدیده‌ای به‌نام «موضوع حیوانات» روبرو هستیم.

تغییر اقلیم و دشواری گذار به انرژی نوگشت‌پذیر / ریچارد هاینبرگ / ترجمه‌ی محسن صفاری

با وجود همه‌ی سرمایه‌گذاری‌ها و ایجاد تأسیسات در انرژی نوگشت‌پذیر (تجدیدپذیر)، برون‌داد واقعی گازهای گلخانه‌ای در حال افزایش است. رشد اقتصادی عامل عمده‌ی این افزایش است: درحالی که عرضه‌ی انرژی‌های نوگشت‌پذیر در سالیان اخیر گسترش یافته است، مصرف جهانی انرژی رشدی بادکنکی داشته و نیاز افزوده‌ی آن از سوخت فسیلی تأمین شده است. هرچه اقتصاد جهانی بیشتر رشد می‌کند، جایگزینی سوخت فسیلی برای انرژی نوگشت‌پذیر، به‌جای آن‌که تنها افزوده‌ای بر آن باشد، دشوارتر می‌شود.

اصلاح یا انقلاب: سبزگرایی با سیاست یا بدون آن / محمدرضا جعفری

اکوسوسیالیسم و انقلاب زیست‌محیطی چه ارتباطی و به چه نحوی با ایران، وضعیت موجود سرزمین ایران با همه‌ی زیستمندان‌اش می‌یابد؟ از دشت‌های ممنوعه، خالی بودن سدها، فرونشست زمین، خشک‌شدن دریاچه‌ها و هورها، توفان‌ ریزگرد، آلودگی هوا، بحران زباله، جنگل‌تراشی، زمین‌خواری، بیکاریِ کشاورزان در کنار گرم‌شدن بیش از میانگین جهانی هوا و کاهش و تغییر شکل بارش در کشور ناشی از تغییر اقلیم، ایران با پازلی از بحران‌ها و مسائل محیط زیستی مواجه است. پازلی که دیگر ابعاد آن هم اقتصادی است و هم اجتماعی با چشم‌اندازی وخیم.

یازده انگاره‌ی نادرست درباره‌ی اقلیم / میشل لووی / ترجمه‌ی محسن صفاری

سخنانی که ادعای «سبزگرایی» و «پایندگی» دارند ماهیت‌های بسیار گوناگونی دارند: برخی به‌راستی فریب‌کاری‌، اخبار ساختگی، دروغ یا پرده‌پوشی‌اند؛ برخی دیگر نیمی یا یک‌چهارم از حقیقت را دربر می‌گیرند. بسیاری از آنها آکنده از تمایل و نیت خوبند – اما می‌دانیم که جاده‌صاف‌کن جهنم‌اند.

سهم اساسی مارکس در اکوسوسیالیسم / هانا هالمن / ترجمه‌ی محمدرضا جعفری

پرونده‌ای در معرفی و بررسی کتاب
«اکوسوسیالیسمِ کارل مارکس: سرمایه، طبیعت و نقد ناتمام اقتصاد سیاسی»
نوشته‌ی کوهی سایتو
(5)

همچون کسی که پوست خویش را به بازار آورده است / دینش وادیول

مارکس، ایریگارای، دریدا و کالایی‌شدن حیوانات:
در این مقاله کاوشی فلسفی از کالایی شدن حیوانات را با تمرکز ویژه بر مارکس و فرایند اِعمال ارزش در یک سیستم مبادله ارائه می‌شود.

بسط تفکر اکولوژیک کارل مارکس / کان کنگال / ترجمه‌ی محمدرضا جعفری

پرونده‌ای در معرفی و بررسی کتاب «اکوسوسیالیسمِ کارل مارکس: سرمایه، طبیعت و نقد ناتمام اقتصاد سیاسی» نوشته‌ی کوهی سایتو
(4)