نقد اقتصاد سیاسی

برچسب: اعتراضات کارگری در ایران در دهه 1390

اعتراضات کارگری در ایران: روندها، راهکارهای مکمل و چشم‌اندازها / لیلا رزاقی

به‌مناسبت اول ماه مه، یازده اردیبهشت، روز جهانی کارگر:
در مقاله‌ی پیش رو ضمن این‌که فرازوفرودها و ویژگی‌های تعدادی از مهم‌ترین اعتراضات جمعی کارگران را مرور خواهیم کرد، به بررسی دگردیسی‌هایی در روند برگزاری اعتراضات می‌پردازیم و در انتها از لزوم حرکت به سمت تاکتیک‌های مکمل برای تحققِ به هنگامِ مطالبات صنفی خواهیم گفت.